Home / Каталог по автоматизації / Електровимірювальні пристрої, установки і системи / АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ І ВОДИ типу АСКОЕ НА БАЗІ ПРИСТРОЇ «ПОЛІТАРІФ»

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ І ВОДИ типу АСКОЕ НА БАЗІ ПРИСТРОЇ «ПОЛІТАРІФ»

Опис

Система обліку (рис. 4) — це багаторівнева система збору інформації від первинних приладів вимірювання витрати енергоносіїв і води, що мають імпульсний або цифровий вихід.
Система складається з двох підсистем: комерційний облік з енергозбутової організацією; технічний облік у окремих вторинних споживачів (орендарі, госпрозрахункові виробничі одиниці, енергоємні виробництва — ливарне, гальванічне і ін.). Максимальне число каналів обліку до 2048.
Система обліку електроенергії реалізована на виробах АТВТ «ЛЕМЗ» (рис. 5); електролічильники індукційні типу з телеметричним датчиками


Счетчккм
Рис 4 Автоматизована система контролю, обліку та управління споживанням енергоресурсів і води (АСКОЕ) на базі пристрою ПОЛІТАРІФ

Рис 5 Комплекс технічних засобів для АСКОЕ на базі пристрою ПОЛІТАРІФ
класу 2,0 і 2,5, електронних електролічильників з телеметричним або цифровим виходом (RS 485) класу 1,0 (облік активної енергії) і класу 1,5 ( облік реактивної енергії); можливе використання імпортних електронних електролічильників класу 0,5; 0,2;
пристроях «Політаріф», стандартних телефонних модемах або модемах зв’язку з силової мережі, ППЕВМ типу IBM PC.
Облік витрат холодної та гарячої води, газу і тепла здійснюється лічильниками сторонніх виробників, що мають імпульсний або цифровий вихід .
Лічильники встановлюються на вузлах введення і у окремих вторинних споживачів. Через «Політаріф» і модем інформація надходить на ППЕВМ, де підсумовується у тимчасових півгодинних інтервалах в межах доби, місяця, року, довільного розрахункового періоду, а також з розподілом за тарифними зонами: по кожному лічильнику; по групам обліку з довільного числа лічильників.
Системою забезпечується: зберігання півгодинних графіків навантаження протягом декількох років для 200 груп обліку; контроль лімітів потужності в зонах ранкового і вечірнього максимумів, робочих і неробочих днів та енергії за розрахунковий період, з урахуванням щодня задаються режимів енергоспоживання і узгоджених з енергозабезпечуючих підприємством параметрів енергопостачання.

Пристрій «Політаріф» забезпечує: прийом інформації від лічильників і витратомірів з імпульсним або цифровим виходами; облік споживання енергоносіїв і води за чотирма тарифними зонами; підсумовування надійшла по групам обліку;
облік максимального значення середньої потужності, що зафіксована за розрахунковий період по групі обліку;
управління (відключення, включення) навантаженнями споживача в залежності від перевищення ліміту витрат енергії і води у встановлений інтервал часу; контроль обриву лінії зв’язку; видачу інформації на цифрову індикацію і на зовнішні пристрої; ведення календаря та рахунок реального часу з можливістю корекції; зберігання накопиченої інформації при відключенні електроживлення до 720 ч, фіксацію відомостей про порушення режиму споживання та обліку; 16 … 32 каналів прийому інформації (від лічильників); максимальну дальність зв’язку з лічильником 3 км; відключення споживачів за допомогою чотирьох силових програмно-керованих релейних ключів.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *