Home / Каталог по автоматизації / Електровимірювальні пристрої, установки і системи / Двоканальний ГЕНЕРАТОР сигналів довільної форми типу М321

Двоканальний ГЕНЕРАТОР сигналів довільної форми типу М321

Опис

Двоканальний генератор діє на основі табличного цифроаналогового перетворення (Wave Table). Необхідні значення амплітуди вихідного сигналу зберігаються в оперативній пам’яті приладу в цифровому вигляді, тому можуть бути легко модернізовані, що дозволяє отримувати складний вихідний сигнал. Форма сигналу буде обмежена тільки пропускною здатністю фільтрів низьких частот, включених на виході приладу і мають обирану частоту зрізу 1 МГц або 450 кГц. Два щодо незалежні канали пов’язані тільки через частоти дискретизації, які можуть бути однаковими або відрізнятися один від одного в ціле число раз, кратне ступеня числа 2, наприклад, 10 і 40 кГц, але не 10 і 45 кГц.
Кожен канал здатний генерувати сигнали в будь-якому з наступних режимів: періодичному, синхронізованому, зовнішньому і з ручним запуском.
у періодичному режимі можливо встановлювати фази сигналів каналів, т. е. зрушення сигналу одного з каналів щодо сигналу іншого.
Крім вихідних аналогових сигналів генератор може видавати також і цифрові сигнали. Вони являють собою послідовності довжиною до 2048 біт двійковій інформації, що видаються по кожному з 8-ми (при використанні тільки одного каналу) або 16-ти (при використанні обох каналів) незалежних цифрових виходів. Під час генерації цифрових послідовностей аналоговий вихід не відключається, таким чином, можна спостерігати аналогову форму цифрового сигналу.
Можна одночасно підключати два пов’язаних генератора М321, які утворюють 4-канальний генератор сигналів довільної форми.
Програма управління генератором має повноцінний віконний інтерфейс, що дозволяє використовувати всі можливості операційної системи Windows і включає в себе системне і головне меню, панель інструментів, вікна управління частотою, амплітудою, запуском і формою сигналу, а також вікна відображення форми сигналу і поточного стану приладу (рис. 16).
У програмі управління приладом міститися 8 заздалегідь заданих форм сигналів. Частиною програми ге


Рис 16 Головне вікно управління
нератора є вбудований редактор форми сигналу, який дозволяє створювати свою власну бібліотеку сигналів. При цьому певний оператором аналоговий сигнал може бути відредагований або вручну (безпосереднім малюванням форми за допомогою «миші»), або з використанням математичних виразів. Крім того, параметри форми сигналу можуть бути імпортовані з електронних таблиць EXCEL.
Одна з можливостей створення сигналів заданої оператором форми полягає в описі їх математичними виразами.
Щоб аналітично визначити форму сигналу, необхідно в режимі редагування набрати в поле з ім’ям «Function» праву частину виразу залежності форми сигналу від часу, а потім натиснути клавішу «Compute». При цьому в полі форми сигналу відобразиться описувана крива (рис. 17).
При наборі в якості змінної, що означає час, використовуються латинські літери (або х в будь-якому регістрі; в виразах — будь-які алгебраїчні і тригонометричні функції: функції зведення в ступінь, дужки і чотири основних арифметичних дії. Це і визначило назву М321 як генератора сигналів довільній форми.
Сигнали такого виду застосовуються для настройки детекторів амплітудно-модульованих сигналів, вимірників RMS , перевірки лінійності трактів і т. д.
Аналогічно може бути заданий і частотно-модульований сигнал.Рис 17 Амплітудна модуляція
Аналогічно може бути заданий і частотно-модульований сигнал
На рис. 18 зображені форми сигналів, описаних співвідношеннями у = е 1 і у = tgh {t). Такі сигнали

Рис 18 форми сигналів
зручно використовувати для перевірки якості логарифмічних підсилювачів.
За точністю установки і стабільності частоти і амплітуди вихідних сигналів плата генератора М321А відповідає приладів високого класу.
Генератор М321 складається з 8-бітної вставляється плати ЕМ321 (рис. 20) стандарту ISA-шини і ПО ге


Рис 20 двоканальний генератор сигналів довільних форм типу М321
нератора, здатні перетворювати ПК в двоканальний генератор сигналів довільних форм < br> за допомогою генератора сигналів довільних форм можна сформувати аналоговий сигнал будь-якої форми з роздільною здатністю 8 біт, а також цифрових сигналів з дозволом до 16 біт.
Генератор працює в різних режимах. періодичному: вихідний сигнал генерується періодичним чином; синхронізованому, сигнал, що генерується періодичним чином, може бути синхронізований або по передньому, або по задньому фронту сигналу ТТЛ, який потрібно синхронізувати зовнішнім чином кожен період необхідного сигналу синхронізується або по передньому, або по задньому фронту зовнішнього сигналу ТТЛ, одноразовому можна вручну запустити режим генерації одного періоду сигналу необхідної форми
Скориставшись володіє великими можливостями редактором форм сигналів (Waveform editor), який є частиною ПЗ GENERATOR, можна сформувати сигнал будь-якої необхідної форми. Для цього можна скористатися «мишею» і намалювати сигнал з її допомогою або ж ввести параметри форми сигналу у вигляді математичного виразу. Описуваний редактор містить набір команд, використовуючи які, можна сформувати будь-який аналоговий або цифровий сигнал.
Пристрої, які задовольняють вимогам даного стандарту, мають можливість спільної роботи в дуже високого ступеня сполучення. Система EML, наприклад, дозволяє керувати кількома пристроями в один і той же час (на одному і тому ж екрані) Генератор сигналів довільних форм М321 є частиною системи EML.
У генераторі М321 вирішена проблема обмеженого поля введення-виведення, пов’язана з наявністю безлічі плат розширення персонального комп’ютера Система динамічного розподілу адресного поля (DSA) дозволяє зв’язати 248 пристроїв лише з 8-ми адресами введення-виведення
Технічні характеристики
Число каналів 2. Максимальний діапазон напруг (без навантаження) -5 … + 5 В (10 В — розмах). Вихідний опір 75 Ом. Вихідна напруга: 2,5 … 10 В (розмах) кроками, що не перевищують 50 мВ; Про … 2,5 В (розмах) кроками, що не перевищують 12,5 мВ. Діапазон
виході — вибирається користувачем з значень:
450 кГц або 1 МГц Захист від короткого замикання на виході — не лімітована. Обсяг пам’яті — 2048 вибірок для кожного сигналу. Дозвіл цифроаналогового перетворення — 8 розрядів. Максимальна швидкість формування вибірок при генеруванні сигналу для каналів: одного — 2048;
обох — 10240 кс / с. Мінімальна швидкість формування — 156,2 вибірки в секунду (частота від 0,076 Гц). Крок установки частоти менше 0,1% діючого значення. Довготривала стабільність частоти менше 0,02% діючого значення. Вихідний сигнал системи запуску і синхронізації — може бути конфигурирован у вигляді вхідного сигналу системи запуску і синхронізації; сумісний з сигналами ТТЛ. Довготривала нестабільність частоти менше 0,01% встановленого значення. Розмах синхроимпульсов:
рекомендований Про … 5 В; максимальний -3 … + 8 В.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *