ІНДИКАТОР типу Ф239

Опис

Мініатюрні швидкодіючі індикатори (рис. 27) призначені для перетворення і відображення в цифровій формі вводиться в них інформації. Застосовуються в якості комплектуючих виробі при побудові вузлів індикації цифрових приладів для вимірювання різних фізичних величин в різних галузях народного господарства.

Рис. 27. Індикатор типу Ф239
Індикатори по пристрою і принципу дії підрозділяються на 5 різновидів залежно від функціонального призначення: з дешифратором; з суммирующим лічильником; з регістром пам’яті; з реверсивним лічильником.


Індикатор з дешифратором забезпечує цифрову індикацію надходить на його входи двійковій-десяткового коду 8-4-2-1.
Індикатор з реверсивним лічильником може працювати в двох режимах: послідовного і паралельного введення інформації. У режимі послідовного введення інформації вхідні імпульси подаються на вхід «Додавання» або «Віднімання» в залежності від необхідного напрямку рахунку. Сформований лічильником двійковій-десятковий код 8-4-2-1 надходить на дешифратор, який відповідно до цього кодом викликає світіння того чи іншого символу индицируют пристрою. Режим паралельного введення інформації забезпечує запам’ятовування двійковій-десяткового коду 8-4-2-1 по команді, яка подається на вхід «Запис» з одночасною індикацією. Скидання записаної інформації здійснюється подачею сигналу на вхід «Скидання».


Індикатор з суммирующим лічильником забезпечує підрахунок вхідних імпульсів, індикацію і видачу результатів рахунки на зовнішні пристрої в двійковій-десятковому коді 8-4-2-1. Від вхідних імпульсів спрацьовують гріггери лічильника. Сформований лічильником двійковій-десятковий код 8-4-2-1 надходить на дешифратор, ко-юриі, перетворюючи його в десятковий (семісегментниі), викликає світіння відповідного катода газорозрядної індикатора або відповідних сегментів шсчодіодного індикатора. Для приведення тригерів (.четчіка до вихідного стану досить подати сигнал-логічна «I» на спеціальний вхід «Скидання».

Індикатор з регістром пам’яті забезпечує запис, зберігання, видачу на зовнішні пристрої і індикацію записаного значення. на входи регістра подається код 8-4-2-1, який по команді, що надходить на вхід» запис «, передається до триггерам регістра і переводить їх у відповідні стану. Через дешифратор записаний сигнал викликає світіння індикаторного катода (сегментів).


Індикатор з суммирующим лічильником і регістром пам’яті забезпечує підрахунок вхідних імпульсів, запис, зберігання, видачу на зовнішні пристрої і індикацію записаного значення. Від вхідних імпульсів спрацьовують тригери лічильника. Сформований ним двійковій-десятковий код 8-4-2-1 надходить на входи регістра, по команді, що надходить на вхід «Запис», передається до тригерів регістра і переводить їх у відповідні стану. Через дешифратор записаний сигнал викликає світіння відповідних символів индицируют пристрою.
Індикатори виконані у вигляді однорозрядних модулів, що складаються з друкованої плати і показує пристрої. Индицируют пристрій закритий світлофільтром з димчастого полістиролу. Друкована плата закінчується висновками, призначеними для розпаювання з’єднувального джгута.
Технічні характеристики
Індикатори в залежності від функціонального призначення мають модифікації згідно табл. 16.

f (l6lUU (l 16

1 нп і модифікація


Inn індн


Вхідні сш наливус гроіства


цірующс! про

vc iройства


Іпдікачор l сум

Іоследов; 1 [ельнос1ь импульмірующім сче1чікоч


ІІ-17


сов з годину loi він не більше 5 МГцФ238Л


ЛЛ305Л


іамнлшудоі (3 ± 0, б) У,Ф239Л

длтельносі «не менше 0,2 mklІндікаюр з

Іараллели] иі дкоічно-дсся-pei НЕ i ра [криком пам’я i і


ІІ-17


1ічниікод8-4 2 1 РівеньФ238В


АЛ305Л


логіческоі «1» (3 ± 0,6) В, лоФ239В

[іческого «0» не більше 0,3

В Запис здійснила jioih-

ного cm налом «1» з дли-

юльностио не менше 0,2 мксІндікаюр з де

Параллельниі двійковій-де-шифратором


ІІ-17


1ІЧНИЙ код 8-4-2-1Ф238Г


ЛЛ305А


Рівень логіческоі «1»Ф2391

(3 ± 0,6) В, логічна 0

не більше 0,3ВІндікаюр l ренерсів-

11оследов; 1 [ели [ОСП> імнульіим счепіком


ІІ-17


сої з часююі не більше 5 МГцФ238Г


ЛЛ305Л


і амнлшудон (3 ± 0,6) liФ23У1,

11араллсли | иі дноічно-деся

in4iiiiin код 8-4-2-1 Рівень

лотческоі «Г (3 ± (), 6) У, .ю-

тческою «0» не більше 0,3

В Сшнали «Запис» -лот

ЧС1КІІ «О», «Сбр0>.»,

1 lepenoi ‘і Позика’ -jioi НЧС

1к <| я '1 "длтеликк 1ио не мен

неї 0,2 мксІї (ікаюр з с м

11о1.ледона1елию1 ii> имп ‘. 1ь-мірмощім l’ic ‘піком


ІІ-17


юв не більше 5 Ml it і амнлт —і pel hi. | Ром нами in


ЛЛ305Л


Дої (3 ± 0,6) В СшналиФ238Ж‘С’бр (до, пізнанні, «амплт —Ф239Ж

Дої (3 ± 0,6) В і (лтгльно-

С1ио не менше 0,2 мкс
Видача інформації на зовнішні пристрої (для індикаторів, крім Ф238Г і Ф239Г) -в двійковій-десятковому коді 8-4-2-1. Вихідні параметри інформації: рівень логічної «1» 2,4 … 5,25 В; рівень логічного «О» 0 … 0,4 В; полярність позитивна. Вхідний струм: рівень логічної «1» 100 мкА; рівень логічного «О» — 6 мкА. Максимальна частота введення інформації 5 МГц. Розміри цифр 8 або 7 мм.
Харчування — від джерел постійної напруги: 220, 5 В (для Ф238); 5 В (для Ф239). Споживана потужність не більше 1,5 Вт.


Габаритні розміри: 15 X ЗO X 84 мм для Ф238;


15х30> <70 мм для Ф239. Маса 0,04 кг.


Напрацювання на відмову не менше 8000 год. Середній термін служби 6 років.


По відношенню до механічних впливів індикатор Ф238 звичайного виконання, індикатор Ф239-вібростійкого.


Індикатори нормально функціонують при температурі навколишнього повітря -10 … + б5 ° С, відносної вологості (95 ± 3)% при 35 ° С і більш низьких температурах, без конденсації вологи.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *