ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНА СИСТЕМА «К А М А»

Опис

Призначена для контролю та оперативного управління нафто- і газопроводами, в тому числі магістральними. Вона встановлюється на верхньому рівні реконструюються або розроблених нових SCADA-систем.
Основні функції І ВС «Кама»: збір та обробка даних про стан об’єкта; індикація на моніторах поточного стану контрольованих технологічних параметрів об’єкта; видача аварійних повідомлень оператору і друк їх на принтері; протоколювання технологічних параметрів і їх періодична роздруківка; розрахунок інтегральних параметрів прийому / видачі продукції і се маси на окремих ділянках трубопроводу, витрати електроенергії; математичне моделювання динаміки технологічних параметрів; прогнозування порушень технологічного регламенту та попередження про це оператора; виявлення витоків і їх локалізація; зв’язок з локальними мережами; дистанційне керування об’єктом; передача в режимі реального часу по локальної обчислювальної мережі інформації про стан об’єкта декільком користувачам.
Технічна структура ІТТ реалізована на персональних комп’ютерах. Шляхом належного вибору і конфігу рірованія засобів сполучення комп’ютера з нижнім рівнем SCADA-системи (наприклад, з технологіями телеметрії) можлива інтеграція ІТТ «Кама» з будь-діючої на об’єкті або проектованої системою збору інформації. Можливе використання локальних обчислювальних мереж, що забезпечить одночасний оперативний доступ до даних про стан об’єкта кільком фахівцям. а також дозволить застосовувати для розрахунку ре-су РСО ємних програм прогнозування та діагностики.
Переваги ІТТ «Кама»: на основі використовуваної в системі математичної моделі технологічного об’єкта управління можлива розробка комп’ютерних тренажерів для навчання операторів. Це особливо актуально для об’єктів підвищеної небезпеки, де неприйнятно штучне створення в навчальних цілях ситуацій, що вимагають втручання операторів; замовнику надається широкий комплекс послуг, включаючи обстеження об’єкта, рекомендації по модернізації системи КВП, постачання програмно-технічного комплексу, оперативного збору і обробки інформації, установку і наладку локальної мережі з організацією передачі даних по ній, розробку гренажера для оператора і його навчання.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *