Home / Каталог по автоматизації / Екологічно чисті технології, обладнання; засоби контролю, вимірювання і автоматизації

Екологічно чисті технології, обладнання; засоби контролю, вимірювання і автоматизації

АНАЛИЗАТОР монооксиду вуглецю ІНДИВІДУАЛЬНИЙ типу УГ-101

Опис Призначений для контролю вмісту монооксиду вуглецю в повітрі приміщень підприємств, виробничі процеси яких пов’язані з виділенням монооксиду вуглецю. Принцип дії-електрохімічний. Технічні характеристики Діапазон вимірювань Про … 200 млн ‘ 1 . Похибка ± 10% ін. Харчування — від акумуляторної батареї типу НІКА. Габаритні розміри 36х66х155 мм. Маса 0,25 кг.

Read More »

ПРИЛАД КОМБІНОВАНИЙ типу АГ2110

Опис Прилад комбінований (рис. 22) призначений для одночасного визначення вмісту вуглеводнів, оксиду вуглецю у відпрацьованих газах і частоти обертання колінчастого вала двигунів автомобілів і мотоциклів з дво- і чотиритактним бензиновим двигуном. Рис. 23. Структурна схема приладу комбінованого типу АГ2110: 1-дагчік тахометра, 2-блок живлення; 3-система пробоподгоювкі, 4-пробозабірник; 5-блок оптичний; 6-випромінювач; 7-кювету; ...

Read More »

ГАЗОАНАЛИЗАТОР типу АГ1202

Опис Газоанализатор (рис. 21) призначений для визначення вмісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах чотиритактних бензинових двигунів автомобілів, регулювання двигунів на відповідність встановленим ГОСТ 17.2.2.03-87 нормам викидів оксиду вуглецю на станціях технічного обслуговування, в автотранспортних і авторемонтних підприємствах, автозаводах, при перевірці технічного стану автомобілів контрольними органами. Робота газоаналізатора ґрунтується на вимірюванні ...

Read More »

ГАЗОАНАЛИЗАТОР типу ГОЛ тисяча сто двадцять два

Опис Газоанализатор (рис. 19) призначений для визначення вуглеводнів в відпрацьованих газах автомобільних двигунів з іскровим запалюванням. Застосовується в науково-дослідних інститутах і на підприємствах, пов’язаних з розробкою, виробництвом, ремонтом і регулюванням автомобільних двигунів. В основу принципу дії покладено метод прямого поглинання інфрачервоного випромінювання досліджуваним газом. 47 Рис 19 Газоанализатор типу ГОЛ ...

Read More »

Газоаналізатори хемілюмінесцентних ТИПІВ «КЛЕН-1М» І «КЛЕН-2М»

Опис Газоаналізатори типів «Клен-lM» (12 модифікацій) і «Клен-2М» (21 модифікація) призначені для безперервного контролю оксиду азоту (N0) і суми оксидів азоту (NOx) в атмосферному повітрі, повітрі виробничих приміщень та викидах газу. Принцип роботи заснований на перетворенні в електричний сигнал інтенсивності люмінесцентного випромінювання, що виникає в результаті реакції N0 з газом-реагентом. ...

Read More »

ГАЗОАНАЛИЗАТОР типу ГИАМ-10-М1

Опис Призначений для безперервного контролю вмісту одного з наступних компонентів: оксиду вуглецю (СО) — ГИАМ-10-М1-01, ГИАМ-10-М1-02; оксиду азоту (N0) — ГИАМ-10-М1-03, ГИАМ-10-М1-04; двооксиду сірки (802) -ГІАМ-10-М1-05, ГИАМ-10-М1-Об в газових викидах промислових підприємств. Контроль здійснюється шляхом вимірювання масової концентрації СО, N0, 80з і видачі інформації у вигляді уніфікованих вихідних сигналів, пропорційних ...

Read More »

СИГНАЛІЗАТОР електричної провідності типу СЕ ЗМ

Опис Призначений для контролю питомої електричної провідності (УЕП) водних розчинів солей, лугів, кислот (якщо перетворювач первинний ПП стійок в цих середовищах) і видачі сигналів при досягненні встановлених значень УЕП Застосовується для контролю стічних вод у виробництві сірчаної та інших кислот і витоку кислот в системах охолодження і автоматичного регулювання. Принцип ...

Read More »

ГАЗОАНАЛИЗАТОР типу ГИАМ-10-М2

Опис Призначений для безперервного контролю вмісту трьох або будь-яких двох з наступних компонентів: оксиду вуглецю (СО), оксиду азоту (N0), діоксиду сірки (SOz) в викидах газу промислових підприємств. Контроль здійснюється шляхом вимірювання масової концентрації СО, NO, SOz в підготовленої з нормованими параметрами сухої частини газової суміші і видачі інформації у вигляді ...

Read More »

БЛОК пробоотборе чотирьохканальні типу БП-4

Опис Блок (рис. 24) призначений для почергового автоматичного відбору аналізованої газової суміші з чотирьох точок (приміщень) або постійного відбору з будь-якої точки (приміщення) та забезпечення необхідної витрати аналізованої газової суміші при роботі в комплекті з газоаналізатором .

Read More »

Кондуктометрів-СИГНАЛІЗАТОР типу КС-211

Опис Прилад (рис. 29) призначений для визначення моменту виснаження аніонітових фільтрів першої ступені з видачею сигналу в систему автоматичного управління процесом регенерації фільтрів, а також для безперервного вимірювання електропровідності фільтрату протягом фильтроцикла в системі хімво-доочистки на блокових електростанціях. Принцип дії приладу заснований на зміні провідності фільтра у міру виснаження Анио-нита ...

Read More »