Home / Каталог по автоматизації / Машини та прилади для вимірювання зусиль і деформацій

Машини та прилади для вимірювання зусиль і деформацій

Динамометр стиснення зразкові переносні МЕХАНІЧНІ ТИПІВ ДОСМ-3-0,5У 5093; ДОСМ-3-1У 5094;

Опис ДОСМ-3-2У 5095; ДОСМ-3-10У 5096; ДОСМ-3-ЗОУ 5097; ДОСМ-3-50 5098 Призначені для повірки випробувальних робочих засобів вимірювань відповідно до ГОСТ 8.065- 85. Динамометри складаються з пружного елемента (скоби), індикатора, нижньої і верхньої опор. Принцип дії динамометрів полягає у визначенні сили по пружною деформації скоби спеціальної форми. Технічні характеристики Межі вимірювання: найбільший ...

Read More »

ВИМІРЮВАЛЬНА Тензометричних типу СІІТ-2

Опис Призначена для проведення багатоканальних вимірювань вихідних сигналів тензорезисторов з представленням результатів вимірювань в цифровому вигляді. Система (рис. 28) дозволяє автоматизувати процес збору, обробки і представлення вимірювальної інформації при дослідженні напружено-деформованого стану машин, конструкцій і споруд.

Read More »

ДАТЧИК Силовимірювальне тензорезисторний типу 9002 ДСТ

Опис Призначений для вимірювання зусиль стиснення при випробуваннях стендових пристроїв випробувальної техніки, а також застосовується в пристроях вимірювання мас в машинобудівній, металургійній, хімічній та харчовій промисловості. Основою конструкції датчика є пружний елемент, виконаний у вигляді рамки з трьох балок, які розташовані паралельно один одному в одній площині. У центрі кожної ...

Read More »

Тензорезисторні датчиками СИЛИ ТИПІВ S2 І S2A

Опис Призначені для використання в різних си-лоізмерітельних системах. опір 380 Ом. Вихідна електричний опір 400 Ом. Довжина кабелю 3 м. Виконання за ступенем захисту по ГОСТ 14254 IP65. Вид деформації — розтягнення (стиснення за погодженням з виробником). Габаритні розміри наведені на рис. 55 і в табл. 23. Умови експлуатації: робочий ...

Read More »

ІНТЕГРАЛЬНІ тензопреобразователь СИЛИ СЕРІЇ «С»

Опис тензопреобразователь (рис. 69) призначені для перетворення сили в електричний сигнал. Рис. 69. Інтегральні перетворювачі сили серії «С» Принцип дії заснований на використанні тензоеффекта в напівпровідниках. Під дією вимірюваної сили, яка додається до кінця важеля перпендикулярно його осі, мембрана пружно деформується. Тензорезистори змінюють свій опір пропорційно деформації, викликаючи неузгодженість моста ...

Read More »

Динамометр ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ водозахищеного ТИПІВ ДПУ-20-1 IPX4-B1, ДПУ-50-1 IPX4-B1, ДПУ-100-11Рх4-В1

Опис Призначені для вимірювання статичних розтягуючих зусиль. Принцип дії динамометрів заснований на розтягуванні пружного елемента під дією прикладеного навантаження, значення якої відраховується за шкалою. Технічні характеристики Характеристики динамометрів вказані в табл. 5. Таблиця 5

Read More »

ІНДИКАТОР ПОЛОЖЕННЯ повідку типу ІП 4027-ЗМ

Опис Призначений для використання на виправно-подбивочно-рихтувальних машинах з автоматизованою системою управління. Індикатор застосовується в контрольно-вимірювальній системі для перетворення лінійного зміни положення повідця в кут повороту осі чутливого елемента (перетворювача), який призначений для перетворення зміни величини стріли прогину контрольно-рейкової нитки в пропорційний електричний сигнал. Індикатор самостійного застосування не має. Технічні характеристики ...

Read More »

Обмежувачами навантаження КРАНІВ типу БО-4033

Опис Призначений для установки на будівельно-монтажні крани з гратчастої стрілою, діє як прилад попередження і автоматичного вимкнення механізмів крана при роботі з вантажами. Обмежувач складається з блоку обробки, блоку індикації, датчика кута (дуг-1), датчика кута (дуг-2), датчика зусилля, датчика навантаження тензомет-рического типу з номінальними зусиллями 5 і 10 кН. Технічні ...

Read More »

Тензорезисторні датчиками СИЛИ типу Т400

Опис Датчик (рис. 59) призначений для використання в різних силовимірювальних системах. Технічні характеристики Номінальне навантаження: 600; 1000; 1500 кгс. Робочий коефіцієнт передачі 1,0 ± 0,1 мВ / В. Категорія точності по ГОСТ 28836 0,02 … 0,04%. Клас точності по IR 60 01ML C3. Допустиме перевантаження 25% від номінального навантаження. Руйнівне ...

Read More »