Home / Каталог по автоматизації / Машини та прилади для вимірювання зусиль і деформацій (page 2)

Машини та прилади для вимірювання зусиль і деформацій

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ нормується фольгових (ПНФ) тензорезисторні датчиками

Опис Призначені для нормування параметрів тен-зорезісторних датчиків сили з мостами тензорезісто-рів 100 … 800 Ом. Залежно від призначення випускаються чотири типи перетворювачів: ПНФ-Б — для нормування початкового коефіцієнта передачі (НКП); ПНФ-С — для нормування робочого коефіцієнта передачі (РКП); ПНФ-IT — для нормування температурного зміни початкового коефіцієнта передачі; ПНФ-2Т — для ...

Read More »

Динамометр Пружинні СО шкальної лічильного пристрою ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ДПУ-0,1-2 5029, ДПУ-0,2-2 5030, ДПУ-1-2 5031, ДПУ-2-2 5032, ДПУ-5-2 5033

Опис Призначені для вимірювання статичних розтягуючих зусиль. Динамометри застосовуються для роботи в приміщеннях лабораторного типу та є відновлюваними. Найменування Гіп динамометра характеристики ДПУ-20-1 ДПУ-50-1 ДПУ-100-1 1Рх4-В1 1Рх4-В1 1Рх4-В1 Межі вим 2,0 … 20,0 5,0 … 50,0 10,0 … 100,0 ряемая зусиль, кН Ціна ділення 0,2 0,5 1,0 шкали, кН Клас ...

Read More »

ІНДИКАТОРИ ПОЛОЖЕННЯ ТИПІВ ІП 4027-7М та ВП 4027-8М

Опис Індикатор ІП 4027-7М — правий та ВП 4027-8М — лівий призначені для використання на виправно-подбивочно-рихтувальних машинах з автоматизованою системою управління. Індикатори застосовуються в контрольно-вимірювальній системі для перетворення лінійного переміщення в кут повороту осі чутливості елемента. Індикатори самостійного застосування не мають. Технічні характеристики Діапазон перетворення 30 мм. Нелінійність перетворення індикаторів ...

Read More »

ДАТЧИКИ Силовимірювальне тензорезисторний ТИПІВ ДСТБ-С-016 і ДСТБ-С-060

Опис Призначені для вимірювання статичних сил стиснення (ДСТБ-С-016-у умовах макрокліматіче-ських районів з помірним і тропічним, сухим і вологим кліматом; ДСТБ-С-060-у умовах макро-кліматичних районів з помірним і холодним кліматом). Застосовуються в сі-лоізмерітельних системах вагових і Вагодозуючі-чих пристроїв в комплекті з вторинним приладом. Рис. 42. Силовимірювальне датчик типу 9035 ДСТ Рис. 43. ...

Read More »

Тензорезисторні датчиками СИЛИ типу М100

Опис Призначений для використання в різних си-лоізмерітельних системах. Технічні характеристики Номінальне навантаження; 50 т. Робочий коефіцієнт передачі: 1,5 і 2 мВ / В. Категорія точності по ГОСТ 28836 0,06%. Допустиме перевантаження 25% від номінального навантаження. Руйнівне навантаження 200% від номінального навантаження. Напруга живлення постійного струму 10 В. Вхідний електричний опір ...

Read More »

СТЕНД ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ДАТЧИКІВ ПЕРЕМІЩЕННЯ типу СПДП

Опис Призначений для юстування і повірки датчиків переміщення типів ДПТ і ДПТ16 як в комплекті з підсилювачем УП, так і окремо. На стенді виконується: налагодження підсилювача УП; юстирування датчиків ДПТ і ДПТ16; линеаризация спільної характеристики ДПТ і ДПТ16; повірка датчика з метою його атестації та сертифікації. Стенд забезпечує точне відтворення ...

Read More »

Динамометр Пружинні вказує ТИПІВ ДПУ-0,01-2;

Опис ДПУ-0,02-2; ДПУ-0,1-2; ДПУ-0,2-2; ДПУ-0,5-2 Призначені для вимірювання розтягуючих зусиль при статичних випробуваннях силовимірювальних пристроїв, машин і споруд. Принцип дії динамометрів заснований на розтягуванні пружного елемента (кільця) під дією прикладеного навантаження, значення якої відраховується за шкалою. Технічні характеристики Характеристики динамометрів вказані в табл. 3. Допустима похибка показань + 2% найбільшої ...

Read More »

ДАТЧИКИ ЗУСИЛЬ ТИПІВ ЛГ-143 і ЛГ-144

Опис Датчики зусиль (рис. 37) в комплекті з перетворювачами ЛГ-5527 і ЛГ-5556 призначені для вимірювання зусиль розтягування і стиснення. При дії вимірюваного зусилля на датчик деформується чутливий елемент 1 з площею поперечного перерізу F. < / I> Деформація сприймається тензорезисторами 2 (коефіцієнт тензочувствітель-ності S), в результаті чого змінюється їх опір. ...

Read More »

ДАТЧИК Силовимірювальне тензорезисторний типу ГСП БА 1004 ДСТ

Опис Призначений для вимірювання статичних сил стиснення в умовах макрокліматичних районів з помірним і холодним кліматом. Датчик застосовується в різних галузях народного господарства. Датчик являє собою герметичний корпус, в якому встановлений пружний елемент, який представляє собою хрестовину з чотирьох балок з жорстким центром, службовцям сіловоспрінімающім елементом. Тензорезистори, наклеєні на балочки, ...

Read More »