Home / Каталог по автоматизації / Машини та прилади для вимірювання зусиль і деформацій (page 5)

Машини та прилади для вимірювання зусиль і деформацій

Тензорезисторні датчиками СИЛИ типу М70П

Опис Призначений для використання в різних си-лоізмерітельних системах. Технічні характеристики Номінальне навантаження: 5; 10; 15; 20; 25 30 ті. Робочий коефіцієнт передачі 2 мВ / В. Категорія точності по ГОСТ 28836 не гірше 0,04 … О, Про%. Допустиме перевантаження 25% від номінального навантаження. Руйнівне навантаження 200% від номінального навантаження. Напруга ...

Read More »

ДАТЧИКИ ПЕРЕМІЩЕННЯ типу ДПТ16

Опис Призначені для вимірювання абсолютного або відносного переміщення елементів конструкцій в випробувальних стендах. Датчики мають висувний підпружинений щуп зі змінними наконечниками і кріплення за приєднувальний діаметр 8h подібно індикаторним годинного типу (ІЧ10 і ін.). Конструкція датчиків стійка до механічних навантажень і електромагнітних завад. Електричний перетворювач датчиків — диференційний трансформатор з ...

Read More »

Динамометр розтягування Пружинні ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТИПІВ ДПУ-200-2-УХЛ2 І ДПУ-500-2-УХЛ2

Опис Призначені для вимірювання статичних розтягуючих зусиль. Принцип дії приладів заснований на перетворенні розтягуючих зусиль в деформацію пружного елемента. Динамометри складаються з пружного елемента з сілопередающімі захопленнями (скобами), покажчика деформації пружного елемента і корпуса. Технічні характеристики Межі вимірюваних зусиль: ДПУ-200-2-УХЛ2 20 … 200 Н, ДПУ-500-2-УХЛ2 50 … 500 Н. Діаметр ...

Read More »

ВАГОВІ ПРИСТРОЇ завмер крутного моменту ТИПІВ ВКМ-8, ВКМ-17, ВКМ-32, ВКМ-57, ВКМ-115, відеомагнітофон-185, відеомагнітофон-300

Опис Призначені для вимірювання крутного моменту, що поглинається електробалансірной машиною або Гідротормоз при випробуванні двигунів або інших агрегатів. Статор балансирних машин виконаний коливається з обмеженим кутом повороту. Технічні характеристики Характеристики пристроїв вказані в табл. 11. Імовірність безвідмовної роботи за 10000 циклів не менше 0,85. Коефіцієнт технічного використання не менше 0,95. ...

Read More »

СИСТЕМА ВИМІРЮВАЛЬНА Тензометричних типу СІІТ-3

Опис Система (рис. 30) призначена для вимірювання вихідних сигналів тензорезисторов з представленням результатів в цифровому вигляді. Система здійснює послідовний опитування заданого кількості вимірювальних каналів; попередню аналогову обробку (модуляцію, посилення і синхронну демодуляцию) вимірюваних сигналів і перетворює їх в цифрову форму методом двотактного інтегрування з подальшим виведенням результатів вимірювання і номерів ...

Read More »

ДАТЧИК Силовимірювальне тензорезисторний МАЛОГАБАРИТНИЙ типу ДСТ 4126

Опис Датчик (рис. 45) призначений для вимірювання статичних сил стиснення. Він може бути використаний в сило- та ваговимірювальних і дозуючих системах. Конструктивно датчик складається з пружного елемента столбикового типу і кожуха, на якому розміщений роз’єм або введений кабель, і відповідної частини роз’єму. Датчик виготовляється на основі фольгових тен-зорезісторов, з’єднаних по ...

Read More »

Тензорезисторні датчиками СИЛИ типу 5103

Опис Датчик (рис. 62) призначений для використання в різних силовимірювальних системах. Технічні характеристики Номінальне навантаження: 2 і 3 ті. Робочий коефіцієнт передачі 2,0 ± 0,1 мВ / В. Категорія точності по ГОСТ 28836 0,02 … 0,04%. Клас точності по IR 60 01ML СЗ. Допустиме перевантаження 25% від номінального навантаження. Руйнівне ...

Read More »

УСИЛИТЕЛЬ Тензометричних типу БВ 4028

Опис Призначений для перетворення коефіцієнта передачі мостового тензорезисторного датчика в уніфіковане напруга постійного струму з індикацією на цифровому табло результатів вимірювання. Підсилювач складається з восьми вимірювальних перетворювачів з системою автоматичної компенсації початкового небалансу датчика, аналого-цифрового перетворювача і блоку живлення. Випускається в двох модифікаціях: з живленням від мережі змінного струму і ...

Read More »

обмежувач

Опис ВАНТАЖОПІДЙОМНОСТІ БЕЗКОНТАКТНИЙ типу ОГБ-3-1 Призначений для захисту гідравлічних кранів з телескопічною стрілою від перекидання в результаті перевантаження. Технічні характеристики Номінальні граничні значення навантаження для датчика зусилля: 0,25 … 2,5; 0.5 … 5; 1 … 10 кН (в залежності від типу крана). Робочий кут: датчика вильоту не менше 90 °, ...

Read More »

КЛЮЧІ моментном типу КМЗ І КМ5

Опис Ключі (рис. 19) призначені для вимірювання та нормування крутного моменту при затягуванні різьбових з’єднань і застосовуються у виробництві. Загальний вигляд приладів наведено на рис. 21. Прилади складаються з ключа з приєднувальних головкою, на яких змонтовані датчики моменту і електронного блоку обробки та подання інформації, з’єднаних кабелем. Рис. 19. Ключі ...

Read More »