Home / Каталог по автоматизації (page 20)

Каталог по автоматизації

БЕЛКОМЕР МОЛОКА УГЛИЧ

Опис Белкомер (рис. 29) призначений для вимірювання кількості білка в молоці. Прилад реалізує колориметрический метод вимірювання, заснований на здатності білків молока пов’язувати кислий барвник, утворюючи з ним нерозчинний осад. При цьому оптична щільність Надосадову розчину назад-пропорційна масовій частці білка. Рис 29 Белкомер молока УГЛИЧ Прилад має цифрову індикацію показань Технічні ...

Read More »

РУЧНІ рефрактометрі ТИПУ РР

Опис Ручні рефрактометри (рис. 36) призначені для вимірювання вагового процентного вмісту сухих речовин в розчині. Рис. 36. Ручні рефрактометри типу РР Принцип дії заснований на використанні явища граничного заломлення світла. Застосовуються на цукрових заводах для експрес-аналізу якості продуктів цукрового виробництва, на консервних заводах для контролю ступеня згущення продуктів і контролю ...

Read More »

Флуориметрі-абсорбціометрія ЛАБОРАТОРНИЙ МІКРОПРОЦЕСОРНИЙ фільтрову ТИПУ «КВАНТ-9»

Опис флуориметрі (рис. 34) призначений для кількісного аналізу органічних і неорганічних сполук в рідких середовищах. Застосовується в промисловості для контролю якості сировини, напівпродуктів і готової продукції, при аналізі мінеральної сировини для визначення хімічних елементів, для кількісного аналізу мінеральних масел в стислих газах і на поверхнях обладнання, для визначення жирності молока ...

Read More »

Хроматограф рідинний ТИПУ «КОЛІР-404» (ХПЖ-1)

Опис Хроматограф (рис. 38) призначений для аналізу речовин, що володіють електрохімічної активністю, тобто здатних окислюватися або відновлюватися на електроді з скловуглецю при певному потенціалі в діапазоні ± 2,0 В. Рис 38 Хроматограф рідинний типу «КОЛІР-404» (ХПЖ-1) Прилад застосовується при аналізі нелетких гербіцидів, зокрема, похідних фенілмочеві-ни, симетричних триазинов в грунті, воді ...

Read More »

Спектрофотометр ТИПУ СФ-46

Опис Однопроменевий спектрофотометр (рис. 33) призначений для вимірювання коефіцієнтів пропускання рідких і твердих прозорих речовин в спектральному діапазоні 190 … 1100 Нм. Рис 33 Спектрофотометр типу СФ-46 Застосовується в сільському господарстві, медицині, на підприємствах водопостачання, в металургійній, хімічній, харчовій промисловості та інших галузях народного господарства. Технічні характеристики Основна абсолютна похибка ...

Read More »

ФОТОМЕТР ПОЛУМ’ЯНИЙ Автоматичний ТИПУ ФПА-2

Опис Призначений для вимірювання концентрації хімічних елементів в розчинах шляхом фотометричних вимірювань полум’я, в яке вводиться розчин, що аналізується. Застосовується в сільському господарстві. Фотометр забезпечує роботу в двох режимах: ручному — для поодиноких аналізів і автоматичному — для аналізу серії проб, а також роботу за методом внутрішнього стандарту і без ...

Read More »

Спектрофотометр ТИПІВ З-115ПК, С-115ПКС, С-115ПКР, С-115ПКРС

Опис Спектрофотометри (рис. 35) призначені для визначення масової концентрації хімічних елементів в рідких пробах. Спектрофотометр С-115 ПК (полум’яний варіант з виходом на комп’ютер) в порівнянні з попередньою моделлю С-115М1 є найбільш пристосованим до умов аналізу в біохімічних, в хіміко-аналітичних лабораторіях дослідних установ і промислових підприємств, які виробляють елементний аналіз проб ...

Read More »

Рефрактометри РІЧНИЙ МОЛОЧНИЙ ТИПУ РРМ

Опис Призначений для визначення процентного со-триманням білків і сухих знежирених речовин (СОМО) в молоці натуральному (сиром, пастеризованому і консервованому формаліном) з кислотністю не вище 28 ° Тернера . Принцип дії рефрактометра заснований на використанні явища граничного заломлення світла в залежності від процентного вмісту білка або СОМО в молоці. Рефрактометр є ...

Read More »

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ТИПУ АНКАТ-7601

Опис Призначений для вимірювання мікроконцентрації озону в приземних шарах атмосфери і в повітрі виробничих приміщень. Використовується в складі пересувних лабораторій контролю забруднень атмосфери, стаціонарних автоматизованих станцій контролю забруднення атмосфери типу АГЗА-Г, в лабораторіях Департаменту екології, для забезпечення безпеки персоналу, що працює з озонаторного установками, на очисних спорудах, в тваринницьких комплексах ...

Read More »

СИГНАЛІЗАТОР УТЕЧКИ ТИПУ СА-1

Опис Сигналізатор призначений для безперервного контролю концентрації парів аміаку в повітрі приміщень зі стаціонарними холодильними аміачними установками, видачі сигналів включення вентиляції і знеструмлення стаціонарної холодильної установки при досягненні концентрації парів аміаку встановлених порогів. Може також застосовуватися на підприємствах агропромислового комплексу і торгівлі. Сигналізатори в залежності від кількості використовуваних в них ...

Read More »