Home / Каталог по автоматизації / Прилади для вимірювання тиску (page 4)

Прилади для вимірювання тиску

ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО, НАДЛИШКОВОГО ПЕРЕПАДУ ТИСКУ типу «Метран-+1151»

Опис Датчики виробляються за ліцензійною угодою з фірмою Fisher-Rosemount (США), функціональна схема датчика наведена на рис. 164. При роботі датчика розділові мембрани 1 через заповнюють масляні рідини 4 передають робочий тиск на сенсорну мембрану 2, розташовану в центрі чутливого елемента 3 сенсорного модуля. Сенсорна мембрана діє як розтягнута пружина, відхиляючись ...

Read More »

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ ТИПІВ ДВТ-Ех І «РОЗПЛАВ ДІ-М»

Опис Перетворювачі (рис. 235) призначені для вимірювання надлишкового тиску газоподібних і рідких середовищ з температурою до 350 «С і в’язкістю не більше 10 Па-с. Можуть застосовуватися в системах автоматичного контролю, регулювання та управління технологічними процесами при виробництві синтетичних і полімерних матеріалів. Рис. 235. Перетворювачі тисків типів ДВТ-Ех і «РОЗПЛАВ ДІ-М» ...

Read More »

Вібростійкого МАНОМЕТРИ, вакуумметри, мановакуумметрів ТИПІВ ДМ8008-ВУ, ДВ8008-ВУ, ДА8008-ВУ

Опис Призначені для вимірювання тиску і розрідження неагресивних, некрісталлізующіхся рідин, газу і пари, в тому числі ацетилену, рідкого газоподібного і водного розчину аміаку. 600; 1000; 1600 кгс / см 2 ; ДМ8008А-ВУ 0 … 400; 600 кгс / см 2 (ацетилен); ДВ8008ВУ -1 … 0 кгс / см 2 ; ...

Read More »

Тягоміри типу ТмСП-16СгВЗТ4, напоромери типу НСП-16СгВЗТ4, тягонапороміри типу ТНСП-16СгВЗТ4 Вибухозахищеність сильфонні показує і сигналізує

Опис Прилади призначені для безперервного вимірювання надлишкового та вакуумметричного тиску газоподібних середовищ і управління зовнішніми електричними ланцюгами від сигналізує пристрою. Технічні характеристики Клас точності показує частини приладів 1,5. Межа допустимої основної похибки спрацьовування сигналізує пристрою: тягоміри і напір-Ромеро не більше ± 2,5% верхньої межі вимірювань; тягонапоромеров ± 2,5% суми верхніх ...

Read More »

МІКРОЕЛЕКТРОННІ ДАТЧИКИ НАДЛИШКОВОГО ТИСКУ-розрідження типу МЗС-ДІВ-01П та вибухонебезпечного типу МЗС-ДІВ-01П-Ех

Опис Призначені для безперервного пропорційного перетворення надлишкового тиску-розрідження в уніфікований вихідний сигнал постійного струму і напруги. У конструкції датчиків використовуються тензочувст-вітельнимі елемент на основі напівпровідникової структури «кремній на сапфірі» з оригінальною схемою термокомпенсации похибок, що забезпечує надійність, довговічність і стабільність параметрів датчиків і перетворювачів, або профільований кремнієвий ємнісний чутливий елемент ...

Read More »

Тензопреобразователь ТИСКУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНІ типу ВТП

Опис тензопреобразователь (рис. 233) призначені для безперервного пропорційного перетворення надлишкового тиску в нормований електричний вихідний сигнал. Застосовуються для роботи в свердловини геофізичної апаратури та інших вимірювальних приладах. Рис. 233. тензопреобразователь тиску високотемпературні типу ВТП Принцип дії заснований на використанні тен-зорезістівного ефекту в кремнії. Напівпровідниковий чутливий елемент (ПЧЕ) являє собою сапфірову ...

Read More »

Манометри показуючі М-1/4

Опис Призначений для вимірювання надлишкового тиску рідких та газоподібних неагресивних середовищ. Дія манометра засноване на зрівноважуванні вимірюваного тиску силою пружної деформації манометричної пружини. Один кінець манометричної пружини упаяний в тримач, а інший — вільний за допомогою наконечника і тяги пов’язаний з передавальним трібко-секторних механізмом. На вісь трібкі насаджена стрілка для ...

Read More »

Тягоміри ТИПІВ ДТ-С2, ДТ-СН, ДТ-СВ, напоромери ТИПІВ ДН-С2, ДН-СН, ДН-СВ, тягонапороміри ТИПІВ ДГ-С2, ДГ-СН, ДГ-СВ

Опис Прилади показують сигналізують призначені для виміру вакуумметричного й надлишкового тиску повітря, природних та інших газів, неагресивних до контактіруемие матеріалами, і для комутації зовнішніх електричних ланцюгів в системах загально (в тому числі котельні) автоматики при досягненні граничного (порогового) значення вимірюваного тиску. Прилади типів ДТ-С2, ДН-С2, ДГ-С2 мають дві уставки, нижню ...

Read More »

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ ЦИФРОВИЙ типу КРТ-7

Опис Перетворювач (рис. 147) призначений для візуального цифрового відображення надлишкового тиску на 3-, 5-розрядному рідкокристалічному індикаторі, перетворення надлишкового тиску в стандартний струмовий сигнал і дистанційної передачі його в системах диспетчеризації, контролю та управління технологічними процесами на об’єктах тепло-, водорозподільних мереж та інших об’єктах. Рис 146 Габаритний креслення перетворювачів тиску а ...

Read More »