Home / Каталог по автоматизації / Прилади для вимірювання вібрації, параметрів руху і лічильники

Прилади для вимірювання вібрації, параметрів руху і лічильники

ПЕРЕТВОРЮВАЧІ п’єзоелектричних вібровимірювальної ТИПІВ ДН-3-М1 ІДН-4-М1

Опис Перетворювачі (рис. 33 і 34) призначені для перетворення механічних коливань в електричні сигнали, пропорційні прискоренню коливного об’єкта. Застосовуються спільно з вібровимірювальної пристроями для вимірювання параметрів вібрації в заводських і лабораторних умовах. Принцип роботи віброперетворювачів заснований на прямому п’єзоефекті. П’єзоелементи віброперетворювача відчувають деформації стиснення і розтягування, в результаті чого на ...

Read More »

Віброметри ТИПУ ВК-5

Опис Призначений для експрес-оцінки вібраційного стану будь-якого працюючого агрегату. Переваги приладу: вимірює істинне середньоквадратичне значення віброшвидкості і розмах вібросмещенія; крупно і контрастно показує значення на рідкокристалічному індикаторі; має Вибухозахищеність модифікацію для роботи у вибухонебезпечних зонах; управляється за допомогою одного перемикача; датчик кріпиться на магнітний тримач. У комплект входить щуп. Можливе ...

Read More »

СЧЕТЧИК імпульсів дводекадної ТИПУ СІ-1

Опис Лічильник (рис. 69) призначений для рахунку і індикації на наявному табло кількості спрацьовувань працюючого спільно з ним кінцевого вимикача, який може бути встановлений або на конвеєрі для підрахунку виробів, або на турнікеті для за рахунками людей, або на іншій подібній установці. МЕРЕЖА Рис. 69. Лічильник імпульсів типу СІ-1 Індикатор ...

Read More »

ПОРТАТИВНІ інтегрується шумомірами МОДЕЛІ DSP 80, 81, 82, 83

Опис Модель DSP 80 (рис. 17) — це прецизійний інтегруючий шумомір, який дозволяє вимірювати практично всі параметри шуму, передбачені вітчизняними санітарними нормами і стандартами. Він портативний, простий у використанні і значно дешевше інших виробів з подібними можливостями, може оснащуватися октавними частотними фільтрами (модифікації DSP 81 і 83) і додатковим детектором ...

Read More »

ПЕРЕТВОРЮВАЧ п’єзоелектричних ТИПУ ВДТ-133

Опис Призначений для перетворення механічних коливань в електричний сигнал, пропорційний віброприскоренню. Віброперетворювач використовується спільно з вібровимірювальної пристроями для вимірювання параметрів вібрації роторних турбін і механізмів в промислових умовах. Технічні характеристики Перетворювані компоненти 1. Робоча смуга частот до 1000 Гц. Номінальне значення коефіцієнта перетворення по напрузі на частоті 79,6 Гц: 31,6 ...

Read More »

ТАХОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ ТИПУ ТЕ-2

Опис Тахометр (рис. 85) призначений для вимірювання кутової і лінійної швидкостей обертання частин машин і механізмів способом безпосереднього приєднання і методом безконтактного вимірювання. Рис. 85. Тахометр електронний типу ТЕ-2 Прилад використовується в лабораторних і виробничих умовах. Принцип роботи тахометра заснований на вимірюванні періоду імпульсу, що приходить за один оборот валу ...

Read More »

АПАРАТУРА КОНТРОЛЮ ВІБРАЦІЇ ТИПУ «Сівка»

Опис Призначена для вібраційного контролю та діагностики турбін агрегатів типу ТВВ-800-2, а також енергетичного та промислового обладнання, експлуатується автономно або спільно з керуючою ЕОМ. Структурна схема апаратури представлена ​​на рис. 10. Робота апаратури контролю вібрації заснована на принципі загоряння світлодіодних індикаторів попереджувального і аварійного рівнів вібрації при досягненні середнього квадратичного ...

Read More »

Шумоміри МАЛОГАБАРИТНИЙ ТИПУ ШМ-1М1 *

Опис Шумомер (рис. 29) призначений для вимірювання рівня звуку і параметрів шуму на промислових підприємствах, в лабораторних і польових умовах. Може використовуватися органами санепідемстанції, інститутами охорони і гігієни праці, лабораторіями та службами техніки безпеки підприємств при контролі рівня шуму на робочих місцях і розробці заходів щодо їх зниження до допустимих ...

Read More »

Віброметри ТИПУ ВВМ-201

Опис Віброметр (рис. 4) призначений для вимірювання параметрів вібрації працюючого устаткування, машин і інших об’єктів в лабораторних і виробничих умовах.

Read More »

ТАХОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ ТИПУ ТЕСА

Опис Тахометр (рис. 66) призначений для вимірювання частоти обертання частин механізмів і машин з індикацією результатів вимірювань на четирехразрядном цифровому табло, видачею результатів вимірювання на цифродрукуючий пристрій в двійковій-десятковому коді по ГОСТ 12814-74 і видачею сигналу при досягненні заданої уставки. Застосовується в якості настільного або щитового приладу в лабораторних і ...

Read More »