Home / Каталог по автоматизації / Прилади для вимірювання вібрації, параметрів руху і лічильники (page 2)

Прилади для вимірювання вібрації, параметрів руху і лічильники

Вібровимірювальної КОЛЕКТОРИ ТИПІВ ВІК-02 І ВІК-03

Опис Призначені для вимірювання параметрів вібрації, запам’ятовування і зберігання тимчасових реалізації вібросигналу з індикацією імені або номера вимірювальної точки. Успішно експлуатуються в газовій, нафтопереробної та хімічної промисловості, в тепло- і гідроенергетиці. Прилад складається з вимірювального блоку з цифровим рідкокристалічним індикатором (ВІК-02) або алфавітно-цифровим світлодіодним індикатором (ВІК-03) і п’єзоелектричного віброперетворювача типу ...

Read More »

ТАХОМЕТР НАВЧАЛЬНИЙ ТИПУ ТМ1-У *

Опис Тахометр (рис. 91) призначений для вимірювання частоти обертання частин машин і механізмів при демонстрації дослідів з фізики при вивченні тем «Криволінійний рух» і «Закони руху Ньютона» в навчальних закладах. Рис. 91. Тахометр навчальний типу ТМ1-У Принцип дії заснований на взаємодії магнітного поля обертових магнітів з індукційними струмами, що наводяться ...

Read More »

Вібростенд ВИПРОБНИЙ ТИПУ СІ 6037-100-3

Опис Вібростенд (рис. 24) призначений для випробувань на вибропрочность і вібростійкість виробів машинобудування, радіотехніки та інших виробів народного господарства. Рис. 24. Вібростенд випробувальний типу СІ 6037-100-3 Вібростенд застосовується в лабораторіях підприємств і науково-дослідних інститутах. Конструкція вібростенда забезпечує можливість підключення зовнішньої задає апаратури, захист по граничної або заданій амплітуді віброперемещенія і ...

Read More »

ІНДИКАТОР ЕЛЕКТРОННИЙ ДЛЯ БАЛАНСУВАННЯ ТИПУ ВБВ-007

Опис Призначений для індикації розмаху віброперемещенія обертових деталей і вузлів машин (роторів) при наявності у них неврівноваженості мас, а також для визначення стробоскопічним методом умовного напрямки вектора дисбалансу. Оснащення приладу стробоскопом забезпечує: можливість визначення кута вектора дисбалансу (напрямок на важке місце), що веде до зниження кількості пусків балансируемого пристрої (механізму) ...

Read More »

ТАХОМЕР ЕЛЕКТРОННИЙ ТИПУ ТХ-1

Опис Тахометр (рис. 65) призначений для дистанційного вимірювання частоти обертання частин механізмів і машин, які використовуються в різних галузях народного господарства, зокрема, в обкатному-гальмівних випробувальних стендах двигунів внутрішнього згоряння, а також для контролю частот обертання сепараторів, турбін і т. п. До складу тахометра входять: первинний перетворювач і показує прилад. перетворювача ...

Read More »

ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ВІБРАЦІЇ ТИПУ КСА-15

Опис Призначено для безперервного контролю відносних вібропереміщень і осьових зсувів роторів відцентрових компресорних установок. Принцип дії пристрою заснований на взаємодії електромагнітного поля перетворювача і матеріалу деталі машин з подальшим формуванням дискретних і аналогових сигналів, пропорційних зміни відстані між деталлю машини і торцем перетворювача. Рис. 14. Апаратура контрольно-сигнальна виброизмерительная типу ВВК-005 ...

Read More »

Тахометр магнітоіндукціонний ТІПА8ТМ

Опис Тахометри (рис. 42) призначені для безперервного вимірювання частоти обертання валів машин і механізмів. Застосовуються в моторобудування, верстатобудуванні та інших галузях народного господарства. Принцип дії заснований на взаємодії магнітного поля обертових постійних магнітів з індукційними струмами, наведеними цим полем в металевому диску. В результаті цієї взаємодії виникає крутний момент диска ...

Read More »

ПОРТАТИВНИЙ БАГАТОКАНАЛЬНИЙ віброаналізатор ТИПУ ВІК-А

Опис Багатоканальний вібровимірювальний колектор-аналізатор призначений для вимірювання, аналізу та зберігання вібросигналів. Прилад дозволяє: паралельно обробляти сигнали з восьми каналах; знімати характеристики розгону-вибігу агрегатів; виводити на екран в реальному часі і аналізувати багатоканальні (до 8 каналів) спектри; зберігати знімаються сигнали і інформацію про виміри і агрегатах в Розгін-вибіг призначений для зняття ...

Read More »

РЕЛЕ ШВИДКОСТІ ТИПУ 2РС ДЛЯ ланцюговий транспортер *

Опис Реле (рис. 93) призначений для комутації електричних ланцюгів автоматики ланцюгових транспортерів при досягненні частоти обертання в діапазоні 0,2 … 20 об / хв і при зупинці. Застосовується в високопродуктивному Млинові обладнанні. Реле моноблочного виконання забезпечено пружинного напівмуфтою для з’єднання з валом об’єкта. Лита конструкція реле забезпечує водозащі-щенное виконання. Залежно ...

Read More »

Переносні вібростенд ТИПУ ВСВ-131

Опис Вібростенд (рис. 23) відтворює коливання заданого розмаху віброперемещенія або заданого середнього квадратичного значення (СКЗ) віброшвидкості. Призначений для механізації тваринницьких ферм вібраційної апаратури в промислових умовах. Рис. 23. Переносний вібростенд типу ВСВ-131 Стенд надійно захищений від зовнішніх вібрацій. Дозволяє калібрувати Віброапаратура в безпосередній близькості від робочих агрегатів без знімання кабелів ...

Read More »