Home / Каталог по автоматизації / Прилади для вимірювання вібрації, параметрів руху і лічильники (page 3)

Прилади для вимірювання вібрації, параметрів руху і лічильники

Фотоелектричні ДАТЧИК ТИПУ ФДП

Опис Датчик (рис. 2) призначений для визначення наявності об’єктів, що перетинають промінь датчика, а також Рис. 2. Фотоелектричний датчик типу ФДП як безконтактного вимикача в системах управління, сигналізації та блокування. Може бути використаний для підрахунку штучних предметів, визначення положення частин машин, механізмів тощо. Принцип дії заснований на генеруванні інфрачервоного випромінювання, ...

Read More »

КОМПЛЕКС тахометричних ПРИСТРОЇВ ТИПУ К1806

Опис Призначений для обробки і видачі інформації в аналоговій і цифровій формах про параметри обертання одного або двох реверсивних і нереверсивних валів двигунів, а також для роботи спільно з роторами, виготовленими замовником відповідно до вимог ТУ В25-7501.0072- 89 і первинними тахометричними перетворювачами типів ФП1891 і ФП1892. Технічні характеристики Діапазони обертання ...

Read More »

Вимірювач параметрів вібрації ТИПУ ІПВ-1

Опис Призначений для вимірювання параметрів дисбалансу валів і роторів промислового обладнання і швидкості їх обертання. Вимірювач складається з вібровимірювальної приладу ІПВ-1 і системи безконтактних датчиків — двох датчиків виброскорости електродинамічного типу і одного фотоелектричного датчика опорного сигналу. ІПВ-1, який є високоселективним приладом зі стежить фільтром, працює в двох режимах. Перший ...

Read More »

ПЕРЕТВОРЮВАЧ п’єзоелектричних вібровимірювальної ТИПУ Д-14

Опис Призначений для перетворення механічних коливань в електричні сигнали, пропорційні прискоренню коливного об’єкта. Віброперетворювач використовується спільно з вібровимірювальної пристроями для вимірювання параметрів вібрації в заводських і лабораторних умовах. Технічні характеристики Робочий діапазон 10 000 Гц. Справжнє значення коефіцієнта перетворення віброперетворювача на частоті 1000 Гц 2 мВ-з ^ « 1 . ...

Read More »

Вібровимірювальної КОЛЕКТОРИ ТИПІВ ВІК-02 І ВІК-03

Опис Призначені для вимірювання параметрів вібрації, запам’ятовування і зберігання тимчасових реалізації вібросигналу з індикацією імені або номера вимірювальної точки. Успішно експлуатуються в газовій, нафтопереробної та хімічної промисловості, в тепло- і гідроенергетиці. Прилад складається з вимірювального блоку з цифровим рідкокристалічним індикатором (ВІК-02) або алфавітно-цифровим світлодіодним індикатором (ВІК-03) і п’єзоелектричного віброперетворювача типу ...

Read More »

ТАХОМЕТР НАВЧАЛЬНИЙ ТИПУ ТМ1-У *

Опис Тахометр (рис. 91) призначений для вимірювання частоти обертання частин машин і механізмів при демонстрації дослідів з фізики при вивченні тем «Криволінійний рух» і «Закони руху Ньютона» в навчальних закладах. Рис. 91. Тахометр навчальний типу ТМ1-У Принцип дії заснований на взаємодії магнітного поля обертових магнітів з індукційними струмами, що наводяться ...

Read More »

Вібростенд ВИПРОБНИЙ ТИПУ СІ 6037-100-3

Опис Вібростенд (рис. 24) призначений для випробувань на вибропрочность і вібростійкість виробів машинобудування, радіотехніки та інших виробів народного господарства. Рис. 24. Вібростенд випробувальний типу СІ 6037-100-3 Вібростенд застосовується в лабораторіях підприємств і науково-дослідних інститутах. Конструкція вібростенда забезпечує можливість підключення зовнішньої задає апаратури, захист по граничної або заданій амплітуді віброперемещенія і ...

Read More »

ІНДИКАТОР ЕЛЕКТРОННИЙ ДЛЯ БАЛАНСУВАННЯ ТИПУ ВБВ-007

Опис Призначений для індикації розмаху віброперемещенія обертових деталей і вузлів машин (роторів) при наявності у них неврівноваженості мас, а також для визначення стробоскопічним методом умовного напрямки вектора дисбалансу. Оснащення приладу стробоскопом забезпечує: можливість визначення кута вектора дисбалансу (напрямок на важке місце), що веде до зниження кількості пусків балансируемого пристрої (механізму) ...

Read More »

ТАХОМЕР ЕЛЕКТРОННИЙ ТИПУ ТХ-1

Опис Тахометр (рис. 65) призначений для дистанційного вимірювання частоти обертання частин механізмів і машин, які використовуються в різних галузях народного господарства, зокрема, в обкатному-гальмівних випробувальних стендах двигунів внутрішнього згоряння, а також для контролю частот обертання сепараторів, турбін і т. п. До складу тахометра входять: первинний перетворювач і показує прилад. перетворювача ...

Read More »

ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ВІБРАЦІЇ ТИПУ КСА-15

Опис Призначено для безперервного контролю відносних вібропереміщень і осьових зсувів роторів відцентрових компресорних установок. Принцип дії пристрою заснований на взаємодії електромагнітного поля перетворювача і матеріалу деталі машин з подальшим формуванням дискретних і аналогових сигналів, пропорційних зміни відстані між деталлю машини і торцем перетворювача. Рис. 14. Апаратура контрольно-сигнальна виброизмерительная типу ВВК-005 ...

Read More »