Home / Каталог по автоматизації / Прилади для вимірювання вібрації, параметрів руху і лічильники (page 5)

Прилади для вимірювання вібрації, параметрів руху і лічильники

ПОРТАТИВНІ інтегрується шумомірами МОДЕЛІ DSP 80, 81, 82, 83

Опис Модель DSP 80 (рис. 17) — це прецизійний інтегруючий шумомір, який дозволяє вимірювати практично всі параметри шуму, передбачені вітчизняними санітарними нормами і стандартами. Він портативний, простий у використанні і значно дешевше інших виробів з подібними можливостями, може оснащуватися октавними частотними фільтрами (модифікації DSP 81 і 83) і додатковим детектором ...

Read More »

ПЕРЕТВОРЮВАЧ п’єзоелектричних ТИПУ ВДТ-133

Опис Призначений для перетворення механічних коливань в електричний сигнал, пропорційний віброприскоренню. Віброперетворювач використовується спільно з вібровимірювальної пристроями для вимірювання параметрів вібрації роторних турбін і механізмів в промислових умовах. Технічні характеристики Перетворювані компоненти 1. Робоча смуга частот до 1000 Гц. Номінальне значення коефіцієнта перетворення по напрузі на частоті 79,6 Гц: 31,6 ...

Read More »

ТАХОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ ТИПУ ТЕ-2

Опис Тахометр (рис. 85) призначений для вимірювання кутової і лінійної швидкостей обертання частин машин і механізмів способом безпосереднього приєднання і методом безконтактного вимірювання. Рис. 85. Тахометр електронний типу ТЕ-2 Прилад використовується в лабораторних і виробничих умовах. Принцип роботи тахометра заснований на вимірюванні періоду імпульсу, що приходить за один оборот валу ...

Read More »

АПАРАТУРА КОНТРОЛЮ ВІБРАЦІЇ ТИПУ «Сівка»

Опис Призначена для вібраційного контролю та діагностики турбін агрегатів типу ТВВ-800-2, а також енергетичного та промислового обладнання, експлуатується автономно або спільно з керуючою ЕОМ. Структурна схема апаратури представлена ​​на рис. 10. Робота апаратури контролю вібрації заснована на принципі загоряння світлодіодних індикаторів попереджувального і аварійного рівнів вібрації при досягненні середнього квадратичного ...

Read More »

Шумоміри МАЛОГАБАРИТНИЙ ТИПУ ШМ-1М1 *

Опис Шумомер (рис. 29) призначений для вимірювання рівня звуку і параметрів шуму на промислових підприємствах, в лабораторних і польових умовах. Може використовуватися органами санепідемстанції, інститутами охорони і гігієни праці, лабораторіями та службами техніки безпеки підприємств при контролі рівня шуму на робочих місцях і розробці заходів щодо їх зниження до допустимих ...

Read More »

Віброметри ТИПУ ВВМ-201

Опис Віброметр (рис. 4) призначений для вимірювання параметрів вібрації працюючого устаткування, машин і інших об’єктів в лабораторних і виробничих умовах.

Read More »

ТАХОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ ТИПУ ТЕСА

Опис Тахометр (рис. 66) призначений для вимірювання частоти обертання частин механізмів і машин з індикацією результатів вимірювань на четирехразрядном цифровому табло, видачею результатів вимірювання на цифродрукуючий пристрій в двійковій-десятковому коді по ГОСТ 12814-74 і видачею сигналу при досягненні заданої уставки. Застосовується в якості настільного або щитового приладу в лабораторних і ...

Read More »

СТЕНД ВІБРАЦІЙНИЙ трикомпонентним ТИПУ ВС-ЗК-5/100

Опис Призначений для випробувань на вибропрочность і вібростійкість виробів машино-, судно- та приладобудування. Стенд (рис. 22) використовується для оснащення лабораторії судно- і машинобудівних заводів і випробувальних полігонів. Технічні характеристики Діапазон робочих частот 0,1 … 100 Гц. Віброприскорення по компонентам 50 м / с. Максимальна маса випробовуваних об’єктів 50 кг. Максимальна ...

Read More »

Віброметри ТИПУ ВІП-5

Опис Портативний прилад зі стрілочним індикатором призначений для вимірювання параметрів вібрації (віброприскорення, віброшвидкості, віброперемещенія) працюючого обладнання, машин і інших об’єктів в лабораторних і виробничих умовах. Прилад комплектується віброперетворювачі типу ДН-ЗМ-1 і ДН-4М-1. Технічні характеристики Діапазон вимірювання середньоквадратичних значень: віброприскорення 0,1 … 1000 м / с (в частотному діапазоні 2 … ...

Read More »

ТАХОМЕТР ЕЛЕКТРОННИЙ ТИПУ 2ТЕЗО *

Опис Компактний електронний цифровий тахометр (рис. 60) призначений для візуального епізодичного контролю частоти обертання валів, механізмів і машин в стаціонарних та польових умовах. Технічні характеристики Відлік показань цифрового чотирьохрозрядний. Межа вимірювань 100 … 30 000 об / хв. Клас точності 0,2. Тайм-аут відображення 2 с. Напруга струму харчування (9 _ ...

Read More »