Home / Каталог по автоматизації / Прилади неруйнівного контролю якості матеріалів (page 10)

Прилади неруйнівного контролю якості матеріалів

ДЕФЕКТОСКОП типу МД-43К

Опис Дефектоскопи (рис. 83) призначений для виявлення і оцінки глибини поверхневих втомлено-ки тріщин у виробах складної форми: зубах циліндричних зубчастих коліс, жолобник-них сполученнях деталей, різьбових з’єднаннях та в інших деталях машин і агрегатів при профі — рис. 83. Дефектоскоп типу МД-43К лактіческіе ремонтах і оглядах компресорів високого тиску, редукторів судів, ...

Read More »

дифрактометрів

Опис РЕНТГЕНІВСЬКИЙ Автоматичний типу Прадона-М Призначений для експресного неруйнівного контролю напружено-деформованого стану будь-яких кристалічних матеріалів, а також технологічного контролю напруг у виробах довільної форми. Дефрактометр (рис. 50) здійснює реєстрацію кутових зсувів дифракційних максимумів, виробляє определеніе деформацій по sin методу і за методом

Read More »

ТОВЩИНОМІР МАГНІТНИЙ типу МТ-50НЦ

Опис Товщиномір (рис. 65) призначений для вимірювання товщини немагнітних покриттів (лаки, фарби, кольорові метали, нанесені гальванічним способом і ін.), Нанесених на основа — ня з феромагнітних марок сталей. Принцип дії заснований на магнітному методі, при якому реєструється зміна магнітного опору між феромагнітним сердечником перетворювача і феромагнітним підставою контрольованого вироби, обумовлене ...

Read More »

ПЕРЕНОСНИЙ вихрострумовий МЕТАЛЛОШУКАЧ типу ВМ-601

Опис Вихрострумовий металошукач (рис. 76) призначений для пошуку прихованих металевих предметів в одязі і на тілі людини, в багажі, кореспонденції, будівельних конструкціях, грунті та ін. Прилад використовується службами митного контролю та огляду, спеціальними підрозділами МВС і ФСБ, Рис. 76. Переносний вихрострумовий металошукач типу ВМ-601 а також в комунальному господарстві, археології, ...

Read More »

БЛОК РЕЄСТРАЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ типу «КОМБІ»

Опис Призначений для швидкого збору і обробки інформації про просторовий розподіл потоку рентгенівських квантів у діапазоні енергій 4 … 17 кеВ при рентгеноструктурном і рентгеноспектрального дослідженнях. До складу блоку входять: відпаяні лінійний координатний детектор з розміром робочого вікна 25х10 або 50х10 мм; двоканальний зарядочувствітельний підсилювач; високовольтний джерело харчування детектора; перетворювач ...

Read More »

МАГНІТНИЙ структуроскопії типу КРМ-Ц

Опис Магнітний Структуроскопи (рис. 87) призначений для неруйнівного контролю фізико-механічних властивостей феромагнітних виробів при наявності експериментально встановленої зв’язку між коерцитивної силою і контрольованими па — Рис. 87. Магнітний Структуроскопи типу КРМ-Ц метрами. Застосовується в різних галузях промисловості для сортування сталей по маркам, контролю якості термічної обробки, контролю механічних властивостей.

Read More »

АНАЛИЗАТОР РЕНТГЕНІВСЬКИЙ БАГАТОКАНАЛЬНИЙ СТАЦІОНАРНИЙ типу АР-31

Опис Призначений для безперервного рентгенофлюоресцентного автоматичного аналізу пульп, суспензій і розчинів безпосередньо в потоках. Застосовується на гірничозбагачувальних підприємствах кольорової металургії та чорної металургії, в хімічній промисловості, в науково-дослідних лабораторіях різного профілю. Принцип дії полягає в порушенні рентгенівської флюоресценції атомів хімічних елементів, виділення і вимірювання вторинного рентгенівського випромінювання при проведенні елементного ...

Read More »

ТОВЩИНОМІР вихрострумовий типу ВТ-50НЦ

Опис Товщиномір (рис. 66) призначений для вимірювання товщини нетокопроводящих покриттів, нанесених на струмопровідні немагнітне підставу. Може бути використаний при лакофарбових роботах в різних областях промисловості. Принцип дії заснований на реєстрації ЕРС від вторинних полів вихрових то — Технічні характеристики Діапазон вимірюваних товщин 10 … 2000 мкм. Межа основної допустимої похибки ...

Read More »

МАГНІТНИЙ ТОВЩИНОМІР типу МТ-41НЦ

Опис Товщиномір (рис. 63) призначений для контролю немагнітних покриттів, нанесених на феромагнітний підставу-конструкційну, інструментальну, шарикопідшипникову сталь. Застосовується в цехах і лабораторіях підприємств машинобудівної індустрії. Рис 63 Магнітний товщиномір типу МТ-41НЦ Рис 64 Структурна схема толщиномера типу МТ-41НЦ ‘ 1 — трьохрозрядний цифровий індикатор, 2 — аналого-цифровий перетворювач, 3 — генератор, ...

Read More »