Home / Каталог по автоматизації / Вторинні прилади електричні (page 2)

Вторинні прилади електричні

Прилади вторинні електричні для вимірювання температури типів типів ЕР9000, ЕР9001, ЕР9002

Опис Прилад ЕР9000 працює в комплекті з термоперетворювачами опору (ТС) з номінальної національними статичними характеристиками (НСХ) перетворення 10П, 50П, 100П, 50М і юом ГОСТ 6651-84, а прилади ЕР9001 і ЕР9002 працюють в комплекті з термоелектричними перетворювачами (ТП) з НСХ перетворення XK (L) , XA

Read More »

Прилад показує реєструються, сигналізує типу РП100

Опис Прилад (рис. 46) призначений для вимірювання по шести каналам: ЕРС, напруги та сили постійного струму, а також неелектричних величин, перетворених в ЕРС, напругу і силу постійного струму або в активний опір. Застосовується в різних галузях промисловості для контролю і реєстрації технологічних процесів і формування позиційних вихідних сигналів про вихід ...

Read More »

Прилади

Опис З диференціального-ТРАНСФОРМАТОРНІЙ вимірювальної схема відображає типу КД140М-ОМ 4 Призначені для вимірювання витрати, тиску, рівня та інших неелектричних величин, які можуть бути перетворені у взаємну індуктивність Про … 10 мГ і сигналізації відхилення вказаних параметрів від заданого значення. Прилади випускаються наступних модифікацій: КД140М-001-ОМ4 без додаткового пристрою з лінійної номінальної статичної ...

Read More »

Прилади одноканальний реєструючі автоматичні слідкуючого врівноваження типу РП160-АД

Опис Призначені для вимірювання і реєстрації неелектричних величин, перетворених в електричні сигнали напруги та постійного струму або активний опір. Експлуатуються на АЕС і в зонах підвищеної сейсмічності. Технічні характеристики Умовне позначення приладів, види вхідних сигналів наведені в табл. 60. Номінальні статичні характеристики перетворення і межі вимірювання приладів наведені в табл. ...

Read More »

Прилад показує

Опис З диференційно-трансформаторною схемою типу ВМД МОДЕЛІ 4882 Прилад типу ВМД моделі 4882 (рис. 50) призначений для вимірювання тиску, перепаду тиску, вакууму, витрат, рівня рідини, пари та газу. Працює в комплекті з взаємозамінними первинними вимірювальними перетворювачами з диференційно-трансформаторної схемою, що перетворюють вимірювану неелектричну величину в комплексну взаємну індуктивність Про … ...

Read More »

Прилади реєструючі АВТОМАТИЧНІ одноканальний слідкуючого врівноваження типу РП250Д

Опис Призначені для вимірювання і реєстрації активного опору, сили, напруги постійного струму, неелектричних величин, перетворених в зазначені фізичні величини, а також тиску, витрати, рівня, напору і т. П. Зі стандартним вхідним сигналом Про … 10 або -10 … О … + 10 мГн. Прилади типу РП250Д за своїми функціональними та ...

Read More »

Прилад аналоговий показують і реєструють З круглою шкалою і дисковими діаграми типу ДИСК-250ТН

Опис Призначений для використання в електронних автоматичних вагах, пристроях автоматичного дозування, в силовимірювальних системах металургійної, харчової, будівельної та інших галузей промисловості. Технічні характеристики Вхідними сигналами для приладу є сигнали від силовимірювальних тензорезисторних датчиків з дротяними або фольгових тензорезисторами, включеними по мостовій схемі з вихідним опором 50 … 1600 Ом по ...

Read More »

Прилади двокоординатної реєструючі типу ПДА1

Опис Прилади двокоординатні реєструють типу ПДА1 (рис. 47) призначені для реєстрації в прямокутних координатах функціональної залежності однієї вимірюваної величини від іншої або від часу. Вимірюваноївеличиною може бути напруга постійного струму або струму інфранизьких частоти 0 … 2 Гц. Рис. 47. Прилад типу ПДА1 Застосовуються в аналітичному приладобудуванні, хімії, радіоелектроніки, медицині ...

Read More »

Прилад аналоговий показують і реєструють З круглою шкалою, дискові діаграм і ПРОГРАМНО-РЕГУЛЮЮЧИМ ПРИСТРОЄМ типу ДИСК-250П

Опис Призначений для використання в системах регулювання і управління технологічними процесами в галузях промисловості, де потрібна зміна уставки регулювання за програмою. Технічні характеристики Модифікації приладів наведені в табл. 70. Всі модифікації мають два пристрої сигналізації з двома незалежними уставками і релейних (контактним) виходом. Прилад типу ДИСК-250П укомплектований двома реле типу ...

Read More »

Прилади реєструючі автоматичні слідкуючого врівноваження типу РП 160

Опис Прилади (рис. 45) призначені для вимірювання та регулювання напруги постійного струму, а також неелектричних величин, перетворених в електричні сигнали сили і напруги постійного струму або в активний опір. Прилади сигналізують (при наявності пристрою сигналізації) відхилення вимірюваного параметра від заданого значення. Розраховані на роботу з термопреобразователямі опору, термоелектричними перетворювачами і ...

Read More »