КОМПЛЕКСНІ МУЛЬТИМЕДІЙНІ Повчальні СИСТЕМИ

Опис

Аналіз використання комп’ютерних навчальних курсів і тренажерних систем показав, що найбільш повною та результативною формою навчання є комплексні навчальні системи (КОС) — навчально-довідкова і тренажерна.
Призначення КОС наступне: навчання повного обсягу знань про призначення, пристрій і роботу складних технологічних об’єктів (СТО); навчання управлінню з штатних засобів системи управління СТО в умовах дії збурюючих впливів; навчання управлінню СТО при виникненні нештатних ситуацій; забезпечення стійких знань і навичок; вироблення необхідної реакції на обурення різного роду;
забезпечення оптимальної взаємодії інструктора і учнів.
Створення навчально-довідкової системи здійснюється за наступною схемою: визначається область знань, створиться сценарій, здійснюється збір матеріалів за сценарієм, верстка — інтеграція текстової та ілюстрованої інформації, створення і верстка інтерактивної анімації, інтеграція готової навчально-довідкової системи, яка повинна забезпечити задану повноту подання матеріалу (текстового і ілюстративного) по даній предметній області.
Робота навчально-довідкової системи організована на основі мультимедійних технологій, кото-р iii e забезпечують: задану повноту подання матеріалу; вільний вибір напрямку вивчення за рахунок гнучкого гіпертексту;

уявлення текстового і ілюстративного матеріалу; уявлення відеофільмів, що пояснюють пристрій складних технологічних об’єктів і їх роботу; анімаційне уявлення ілюстративного матеріалу, що забезпечує можливість інтерактивної взаємодії учня з досліджуваним курсом; звуковий супровід досліджуваного матеріалу: висновок на друк заданих фрагментів курсу для поглибленого самостійного вивчення, тестування знань в режимах самонавчання і іспиту.
Повна відпрацювання понятійних логічних і моторних навичок роботи зі СТО проводиться в режимі використання наступних математичних і комп’ютерних моделей: математична модель СТО ; комп’ютерні анімаційні моделі штатних пультів, клавіатур контролю і управління; математичні моделі виникнення складних нештатних ситуацій (НШС); моделі штатних алгоритмів управління СТО.
Сукупність цих моделей утворює тренажерну систему СТО.
При навчанні в режимі з математичними і комп’ютерними моделями, якого навчають має можливість простежити роботу СТО в штатному режимі і зміни в його роботі при зміні технологічних режимів; проконтролювати роботу системи управління СТО з відпрацювання збурень; вибрати і реалізувати за допомогою комп’ютерних моделей штатних засобів управління потрібний режим роботи СТО;
простежити роботу СТО при дії НШС; ліквідувати НШС, дотримуючись заданий порядок дій;
переконатися в правильності виконаних дій через реєстрацію дій учня і порівняння їх з еталонними; отримувати оцінку дій з боку інструктора.
Застосовується як навчально-довідкова система в навчальних закладах та на підприємствах для отримання необхідних навичок управління технологіями будь-якої складності; як власне тренажерна система -для вироблення стійких логічних і моторних навичок управління складними технологіями (космонавтика, АЕС, теплові електростанції, нафтохімія і т. д.).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *