Home / Каталог по автоматизації / Електровимірювальні пристрої, установки і системи / ОБ’ЄДНАНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ БУДИНКІВ (АСДУ)

ОБ’ЄДНАНА АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ КОМПЛЕКСОМ БУДИНКІВ (АСДУ)

Опис

АСДУ (рис. 1) побудована на принципі оптимізації чотирьох елементів: структури, систем обслуговування, управління і їх взаємозв’язків.
Основні завдання, які вирішуються АСДУ: отримання оперативної інформації про всіх системах будівлі і забезпечення оперативної взаємодії служб будівлі при профілактичних і ремонтних роботах ; автоматизований облік тепло- і енергоресурсів та забезпечення активного режиму їх економії; оперативна адаптація до змін структури служб будівлі; поетапне введення системи і повна реєстрація всіх процесів, що протікають в системі.
Головні принципи побудови АСДУ: використання законів оптимального управління в технологічних системах будівлі; застосування енерго- і ресурсозберігаючого обладнання та технологій.
Характерні риси АСДУ: модульність, що забезпечує «відкритість» системи, т. е. простоту включення в систему нового обладнання і зміни конфігурації системи; ефективність спостереження і правління всіма технологічними системами будівлі за рахунок розвиненого графічного інтерфейсу, по-.іюляющего ми лімітувати процес навчання персоналу; можливість об’єднання з уже суті
ющими в будівлі системами моніторингу і управління; використання інформаційної кабельної мережі будівлі.
Переваги об’єднаної АСДУ перед локальними системами: всі системи будівлі виявляються взаємопов’язаними, що істотно підвищує їх живучість і знижує енергоспоживання; інтелект системи дозволяє забезпечити економію на кабельних мережах, мережевому обладнанні, пультах контролю за рахунок інтеграції функцій і, як наслідок, зниження споживаної енергії і підвищення надійності всієї системи; зростає оперативність управління всією системою, знижується ймовірність прийняття помилкових рішень і помітно підвищується комфортність як для диспетчерських служб, так і для користувачів їх послуг.
Управління може здійснюватися як з звичайних або сенсорних вимикачів, так і пульта дистанційного керування або комп’ютера, яка не є обов’язковою приналежністю системи.
При необхідності конфігурація системи може бути легко змінена або доповнена без порушення работос п осіб н ост і.
Кількість і тип застосовуваних в системі пристроїв практично не обмежені і визначаються по-потребами замовника. У разі управленш! багатоповерховими будинками або великими об’єктами системи на базі стандарту Е1В можуть використовуватися як складова частина АС’ДУ, допускаючи при цьому як автономний режим, так і зовнішнє управління.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *