КОМПЛЕКТ АПАРАТУРИ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ПРЕЦИЗІЙНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ типу КАП

Опис Призначений для регулювання та повірки трифазних лічильників активної та реактивної енергії класу точності 0,2 і менш точних. Комплект складається зі зразкового трифазного ваттметра-лічильника ЦЕ7006 класу точності 0,05 і прецизійного джерела живлення вимірювальних ланцюгів МК7004. Конструкція ЦЕ7006 забезпечує можливість його автономного використання і повірки. У ЦЕ7006 передбачений захист вимірювального ланцюга ...

Read More »

ІНДИКАТОР «АІСТ» типу ЕІ3008

Опис Призначений для визначення струмового навантаження на електричних вводах 220/380 В змінного струму частотою 50 Гц індивідуальних житлових будинків і господарських будівель без розриву струмових ланцюгів. Порівняння значень струму в проводах на вводі живлення об’єкта, визначених за допомогою індикатора, дозволяє зробити висновок про можливе розкрадання електроенергії на об’єкті або будь-якої ...

Read More »

СЧЕТЧИК АКТИВНОЇ І реактивної ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ БАГАТОТАРИФНИЙ типу Ф669

Опис Багатофункціональний електронний лічильник електричної енергії трансформаторного включення з ЖКІ- дисплеєм і оптоелектронним інтерфейсом зв’язку (рис. 155) призначений для вимірювання та обліку потоків активної і реактивної енергії в двох напрямках, має внутрішній таймер реального часу, забезпечує реєстрацію профілю навантаження в мережі в програмованих інтервалах часу і вимір миттєвих (поточних) значень ...

Read More »

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ, ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ СПОЖИВАННЯМ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ І ВОДИ типу АСКОЕ НА БАЗІ ПРИСТРОЇ «ПОЛІТАРІФ»

Опис Система обліку (рис. 4) — це багаторівнева система збору інформації від первинних приладів вимірювання витрати енергоносіїв і води, що мають імпульсний або цифровий вихід. Система складається з двох підсистем: комерційний облік з енергозбутової організацією; технічний облік у окремих вторинних споживачів (орендарі, госпрозрахункові виробничі одиниці, енергоємні виробництва — ливарне, гальванічне ...

Read More »

МАШИНИ розривних ТИПІВ 2038 Р-0,05; 2161 Р-5; 1 958 У-10-1

Опис Машина типу 2038 Р-0,05 (рис. 73) призначена для лабораторних випробувань на розтяг дроту, металевої стрічки, гуми, плівок, текстильних і гумових ниток при нормальній температурі. Вимірювання навантаження на зразку здійснюється за допомогою тензорезисторного датчика, вимірювання переміщення активного захоплення — фотоелектричним датчиком. На самописці-потенціометрі записується діаграма «навантаження — переміщення». Кінематична схема ...

Read More »

ІНДИКАТОР «ПОШУК» типу ЕІ3007

Опис Призначений для пошуку прихованих шаром штукатурки, дерев’яними панелями або іншими способами струмових ланцюгів (фазного проводу) 220 В змінного струму частотою 50 Гц в житлових будинках та інших комунально-побутових будівлях і спорудах. Забезпечує ідентифікацію фазного проводу 220 В, 50 Гц, розташованого на відстані до 2,5 м, з точністю ± 2 ...

Read More »

СИСТЕМА багатотарифного обліку ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ З передоплати

Опис Внесено до Держреєстру засобів вимірювань РФ під № 15133 (СО-ФП665), № 15134 (СА-ФП666) Система здійснює контроль над балансом оплаченої і реально витраченої електроенергії по кожному споживачеві за допомогою двонаправленого потоку інформації, що передається за допомогою електронного кредитного ключа. До складу системи (рис. Б) входять: лічильник електроенергії електронний багатотарифний однофазний ...

Read More »

СИСТЕМА ОБЛІКУ типу «РЕСУРС»

Опис Являє собою програмно-апаратне середовище для побудови систем адаптованих до об’єкта за типом мереж зв’язку і технічних засобів обліку та розподілу ресурсів. Система призначена для: безперервного дво- і одноставочного багатотарифного комерційного і технічного обліків витрати електроенергії, природного і технологічного газів, рідин і теплової енергії (відповідно до першої та другої категорій ...

Read More »

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ «Телескоп»

Опис Призначена для віддаленого опитування лічильників електроенергії в режимі реального часу, зберігання показань лічильників з прив’язкою до астрономічного часу, формування багато — * Частково замінена і модернізована. Образних форм звітів про споживання електроенергії та видачі їх різним споживачам. Система може застосовуватися як для комерційного, так і для технічного обліку споживання ...

Read More »

СИСТЕМА «ЕНЕРГОЗБУТ»

Опис Призначена для роботи в складі автоматизованої системи контролю та обліку енергоспоживання (АСКОЕ). Вона здійснює збір, обробку інформації та управління споживанням електроенергії в багатотарифному режимі в житлових будинках. До складу системи входять: лічильники електроенергії з телеметричним виходом і контролером лічильника типу СЕТ1, пристрій захисного відключення ПЗВ і контролер МК. Відсутня ...

Read More »