КОМПЛЕКС ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ТИПУ «ГРАФІТ-2»

Опис Призначений для електротермічної атомізації речовин з метою подальшого аналізу їх газової фази будь-яким спектральним методом. Принцип роботи заснований на розігріві атоми-зірующей осередку електричним струмом до температури, достатньої для атомізації великої кількості речовин. У комплексі забезпечується стабільна і відтворена температура атоми-зірующей осередки, можливість програмування її температури, автоматичне введення проби. Комплекс ...

Read More »

Рефрактометри ТИПУ ИРФ-454 БМ

Опис Призначений для визначення вмісту води в меді і пряжених жирах методом рефрактометрії. Технічні характеристики Продуктивність 10 … 15 проб / ч. Діапазон вимірювань Про … 85%. Похибка вимірювання 0,1%. Маса приладу не більше 5 кг.

Read More »

Рефрактометри ТИПУ ИРФ-464

Опис Призначений для визначення процентного вмісту білка, казеїну і сироваткових білків (альбуміну і глобуліну) в молоці і рідких молочних продуктах методом рефрактометрії. Технічні характеристики Діапазон вимірювання за шкалою «БІЛОК» Про … 15%. Похибка 0,1%. Продуктивність 10 … 15 проб / ч. Маса приладу з приладдям не більше 3 кг.

Read More »

Хроматограф рідинний з електрохімічним детектором ТИПУ ХПЖ-1

Опис Хроматограф (рис. 40) призначений для аналізу речовин, що володіють електрохімічної активністю, тобто здатних окислюватися або відновлюватися на електроді з скловуглецю при певному потенціалі на ньому в діапазоні ± 2,0 В. Рис. 40. Хроматограф рідинний з електрохімічним детектором типу ХПЖ-1 Застосовується при аналізі домішок фенолів і аминосоединений, аналізі забруднень навколишнього ...

Read More »

Хроматографії МАЛОГАБАРИТНИЙ ТИПУ ХПМ-5М ДЛЯ ПЕРЕСУВНИХ ЛАБОРАТОРІЙ

Опис Хроматограф (рис. 41) призначений для якісного та кількісного аналізу складних сумішей органічних і неорганічних речовин з температурою кипіння до 300 ° С, в тому числі вуглеводнів граничних і ненасичених, ароматичних і поліциклічних, альдегідів, органічних кислот і спиртів, кетонів, ефірів, галоідосодержащіх з’єднань (пестицидів — симазина, метафосу, карбофоса і ін.) Застосовується ...

Read More »

КОМПЛЕКС АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ Спектрофотометричні ТИПУ КАС-150

Опис Комплекс (рис. 43) призначений для визначення концентрації важких металів в рідких пробах, приготованих з води, грунту, продуктів і кормів за розробленими і затвердженими в установленому порядку методиками. Комплекс є приладом з полум’яним і електротермічними атомізаторами, з виведенням інформації на ЦП ЕОМ, автоматом подачі проб і методичними вказівками з аналізу ...

Read More »

ЛАБОРАТОРНИЙ ЯМР-АНАЛИЗАТОР олійних і ВОЛОГОСТІ НАСІННЯ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР І ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ТИПУ АМВ-1006

Опис Лабораторний ЯМР-аналізатор типу АМВ-1006 (рис. 44) призначений для одночасного визначення олійності і вологості насіння олійних культур і продуктів їх переробки в лабораторних умовах. Рис 44 Лабораторний ЯМР-аналізатор олійності і вологості насіння олійних культур і продуктів їх переробки типу АМВ-1006 Застосовується на підприємствах олійно-жирової промисловості, в науково-дослідних інститутах, на селекційних ...

Read More »

Детектор Спектрофотометричні ТИПУ СПФ-1 ДЛЯ рідинний хроматограф

Опис Детектор (рис. 42) призначений для аналізу забруднень навколишнього середовища (повітря, вода, грунт, опади, донні відкладення), зокрема, фенолу і його похідних, в тому числі і хлорпроізводних, аніліну і його похідних, канцерогенних поліядерних ароматичних сполук (3,4-бензпірен та ін.), ФТА-латів, нелетких гербіцидів, важких металів (у вигляді комплексів) і багатьох інших шкідливих речовин; ...

Read More »

КОМПЛЕКС ПРИЛАДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ТИПУ ЛАК-1

Опис Призначений для визначення загальної, білкової, мінеральної і вітамінної поживності основних видів кормів і рослин. Забезпечує збір, попередню обробку і підготовку проб кормів до аналізу, визначення гігроскопічної і початкової вологості загального азоту, фосфору, кальцію, сирої клітковини, сирого жиру, золи, каротину. Застосовується в агрохімічних лабораторіях та інших спеціалізованих організаціях сільського господарства. ...

Read More »

КОМПЛЕКС ПРИЛАДІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ТИПУ ЛКП-1-М1

Опис Призначений для проведення аналізу сировини і готової продукції комбікормових підприємств, а також для контролю технологічного процесу виробництва комбікормів. Прилади й устаткування комплексу забезпечують виконання наступних операцій: вимір відносної щільності і коефіцієнтів пропускання; визначення активності іонів; вимір окисно-відновних потенціалів; термостатирование; проведення термічної роботи в камерах з температурою 200 … 1100 ...

Read More »