Home / Каталог по автоматизації / Електровимірювальні пристрої, установки і системи / ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ АКТИВНОЇ І реактивної потужності трифазного струму типу Е849-М1

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ АКТИВНОЇ І реактивної потужності трифазного струму типу Е849-М1

Опис

Вимірювальний перетворювач (рис. 135) призначений для лінійного перетворення активної та реактивної потужності трифазних трипровідних кіл змінного струму в два гальванічно розв’язаних між собою уніфікованих вихідних сигнали постійного струму. Інформацію несе середнє значення вихідного сигналу.
Вхідні і вихідні ланцюги перетворювача гальванічно розв’язані між собою. Конструктивно перетворювач виконаний в трьох варіантах:
Е849 / 1,3, б-М1-для роботи без додаткового джерела живлення; Е849 / 2,4-М1-для роботи з годує напругою 220 В частотою 45 … 65 Гц;
Е849 / 5-М1-для роботи з годує напругою 220 В і 100 В частотою 45 … 65 Гц.
За способом перетворення ІП відноситься до перетворювачів, побудованим на основі частотно-імпульсної модуляції.
Функціональна схема ІП приведена на рис. 136.


Рис. 135. Вимірювальний перетворювач типу Е849-М1
Вимірювальний перетворювач складається з двох блоків множення БО «Р» -активно потужності, БО «Q» реактивна потужності перетворювача напруги-частота ПНЧ і блоку живлення БП, які об’єднують всі вузли схеми.
Вимірювальний перетворювач складається з двох однофазних перетворювачів, зібраних за схемою Арона для активної потужності і за схемою зі штучною нульовою точкою для реактивної потужності.
Вхідний струм фази А-1л перетвориться за допомогою елемента гальванічної розв’язки ЄДР-1 в змінну напругу (Луд = до / д, яке надходить на вхід частотомерного пристрої ЧУ1.
Вхідна напруга t / д перетвориться в струм по резистору R1 і підсумовується з опорним струмом через резистор R3 на суммирующем пристрої СУ1.
сумарний струм подається на вхід ПНЧ1 і управляє частотою імпульсів Д, яка дорівнює:

/ i = / o + / ‘,
де / о-початкова частота; / «- девіація частоти, пропорційна зміні вхідної напруги.
Імпульси на виході ПНЧ1 через формувач імпульсів Ф1 керують по черзі ключами Д4-Д6 частотомерного пристрої ЧУ1. Через кожен період частоти / i виявляються замкнені інтегральні ключі Д4 або Дб. Після кожного перемикання ключів відбувається перезарядка еталонного конденсатора С9 до напруги uta.
Імпульси струму перезаряду конденсатора С9 надходять на вхід інвертора И1, И2.
Аналогічно відбувається перетворення сигналів &
# 16
3; / g, t / e і /,;. Результуючі сигнали з виходів ЧУ1 і ЧУ2 підсумовуються на інверторах И1, И2 і СУЗ і далі через фільтр третього порядку надходять на вихідний підсилювач, який забезпечує отримання уніфікованого вихідного сигналу. При вимірюванні реактивної потужності працює БО «Q».
Конструктивно ІП Е849-М1 складається з наступних основних вузлів: підстави, кришки, двох заслінок, контактних вузлів, п’яти друкованих плат, одна з яких є несучою і служить для кріплення інших друкованих плат , яке живить трансформатора і блоку трансформаторів струму, встановлених на підставі.


Рис. 136. Функціональна схема перетворювача типу Е849-М1


Рис. 137. Передня панель зі знятими кришками клемної колодки
Контактні вузли, встановлені в передній частині основи, забезпечують надійний контакт з підводять проводами. Заслінки закривають контактні вузли від попадання на них сторонніх предметів. Кришка кріпиться до основи за допомогою двох гвинтів МОЗ, які пломбуються. Для забезпечення щільного прилягання кришки до основи в ньому пре

бачено паз по контуру, в який вкладається гумова прокладка. На внутрішній частині є виступи, що фіксують положення плат при закриванні. Кріплення ІП до щита здійснюється двома гвинтами за наявні в підставі завушини.
Передня панель зі знятими кришками клемної колодки наведено на рис. 137.
Технічні характеристики
Клас точності 0,5. Діапазони вимірювання вхідного і зміни вихідного сигналів вказані в табл. 46. ​​

Таблиця 46

конструкцію


^


[іапа


зон і


змеренія пре


утворених


Діапазонтивное ис
вх


одних сигнал


ів


зміниконання

ток,


А


напруга


cosвихідногоВ

сигналу, мАЕ849 / 1-М1


0.


1-0


05-


80 … 120


0 … + 1 … 0


Про … 5


0.


.5; 0.


.2,5;
Е849 / 2-М1


0.


.1; 0.


.0,5;


Про … 120


0 … + 1 … 0


Про … 5


0.


• 5; 0.


.2,5;
Е849 / 3-М1


0.


• 1; 0.


.0,5;


Я0 … 120


0 … + 1 …


-5 … 0 … + 5


0.


.5; 0.


.2,5;

0 … + 1 … 0


Е849 / 4-М1


0.


.1; 0.


.0,5;


Про … 120


0 …- 1 …


-5 … 0 … + 5


0.


.5; 0.


.2,5;

0 … + 1 … 0


Е849 / 5-М1


0.


• 1; 0.


.0,5;


Про … 120


0 …- 1 …


Про … 2,5 … 5


0.


• 5; 0.


.2,5;

0 … + 1 … 0


Е849 / 6-М1


0.


.1; 0.


.0,5;

0 … + 1 … 0


4 … 20Потужність: від джерела живлення 5 В-А; для кожної послідовної ланцюга 0,2 В-А;
для кожної паралельної ланцюга Е849 / 2,4,5-М1 0,2 В-А; для паралельних ланцюгів Е849 / 1,3,6-М1 від фази А 3 В-А, від фази В 0,2 В-А, від фази З 3 В-А. Опір навантаження: 0 … 3 кОм (Е849 / 1-5-М1);

Про … 0,5 кОм (Е849 / 6-М1). Час встановлення вихідного сигналу 0,5 с. Амплітуда пульсації 0,4%. Габаритні розміри перетворювача: з переднім приєднанням 110х125х145 мм (рис. 138); маса не більше 1,2 кг; з заднім приєднанням 110х108х180 мм. Маса не більше 1,2; 2 кг.
• ^
1 &
# 16
3; —-J


7 —


W
ФЧ, 5 2от8

Рис. 138. Габаритно-інсталяційний креслення перетворювача типу Е849-М1

корозійностійке виконання; Ш703П-М1 — виконання з попереджувальною сигналізацією досягнення заданих уставок; Ш703Н-М1 — особливе виконання підвищеної надійності; Ш703-М1 звичайне виконання.

0


ІПШ703І-М «ол;
1сп • ЮСП 300. 6501
іпа Е849-М1
Електрична схема підключення приведена на рис. 139.
Термін служби 10 років.
Умови експлуатації: температура навколишнього середовища -30 … + 60 ° С; відносна вологість 92 … 98%


при 35 ° С.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *