ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ типу ЕП4703

Опис

Призначений для перетворення сигналів термоперетворювачів опору в уніфікований сигнал постійного струму 0 … 5 і 4 … 20 мА або напруги постійного струму 0 … 10 В при вимірі температури технологічних процесів в енергетиці, металургії, нафтохімії та інших галузях промисловості, а також для роботи з термопреобразователямі опору типів ТСМ і ТСП (далі — ТП).
Прилад відноситься до відновлюваних, ремонтованих, однофункціональних і одноканальним виробам. Перетворювач має щитове виконання, призначене для утопленого монтажу в вирізах панелі. Залежність вихідного сигналу від вхідного — лінійна.


Прилад виготовляється в двох модифікаціях:
ЕП4703-01 з вихідними сигналами 0 … 5 і 4 … 20 мА, ЕП4703-02 з вихідним сигналом 0 … 10 В.
Перетворювач конструктивно складається з литої рами і двох бічних штампованих кришок. На рамі кріпляться дві друковані плати з розміщеними на них елементами. На одній платі знаходяться елементи вимірювального моста, на іншій — елементи вимірювального підсилювача УГР, елементи джерела стабілізорованного напруги, перетворювача постійної напруги і силовий трансформатор.
На передній стінці рами перетворювача розташовані індикатор наявності напруги живлення, два отвори для підлаштування резисторів установки нуля і калібрування перетворювача, табличка для запису технологічних даних.
На задній стінці рами перетворювача поміщені роз’єм живлення, колодка для зовнішніх з’єднань з затиском «земля», табличка для запису даних, резистори для підгонки опору проводів лінії зв’язку.
Спрощена структурна схема перетворювача приведена на рис. 82.
Перетворювач складається з наступних основних фунціональних вузлів: міст вимірювальний (МІ), підсилювач попередній (У), пристрій гальванічної розв’язки (УГР), фільтр (Ф), вихідний підсилювач (Увих)> джерело опорного напруги (ДОН), перетворювач напруга (ПН) , джерело стабілізованого живлення (ІСП) , джерела стабілізованої напруги (ІСН1, ІСН2).


МІ здійснює перетворення зміни опору термоперетворювача опору, включеного в одне з плечей моста, в напругу постійного струму.
Крім того, в перетворювачах з ненульовим початком діапазону вимірювання вхідного сигналу за допомогою МІ здійснює компенсацію початковій ЕРС.

Таблиця 33Рис. 82. Структурна схема вимірювального перетворювача типу ЕП4703:


МІ — міст вимірювальний; У-підсилювач попередній;
УГР-пристрій гальванічної розв’язки; ф — фільтр;
Увих-вихідний підсилювач; ДОН — джерело опорного. напруги;
ІСН1, ІСН2-джерела стабілізованої напруги;


ПН — перетворювач напруги постійного струму;


ІСП — джерело стабілізованого живлення
Підсилювач попередній (У) забезпечує посилення вхідних сигналів і заданий вхідний опір. Для забезпечення необхідної стабільності доцільно використання глибокої негативного зворотного зв’язку із застосуванням прецизійних резисторів.
Напруга з виходу У надходить на УГР, виконане за трансформаторною схемою, якої характерні низьке значення похибки і порівняльна простота схеми. УГР здійснює гальванічне розділення вхідний і вихідний ланцюгів;
посилення вхідного сигналу до значення 1 В і забезпечує придушення перешкоди загального вигляду.
На виході УГР включений Ф, що забезпечує необхідне придушення сигналу нормального вигляду. Для запобігання перевантаження УГР напругою перешкоди одна ланка фільтра включено на виході УГР.
Вихідний підсилювач забезпечує узгодження перетворювача навантаженням, виконаний на операційному підсилювачі і підсилювачі потужності, охоплених загальною негативним зворотним зв’язком, що забезпечує один з уніфікованих вихідних сигналів Про … 5, 4 … 20 мА або Про … 10 В.
Джерело опорного напруги забезпечує стабілізованою напругою постійного струму вимірювальний міст.
Джерело стабілізованої напруги / забезпечує стабілізованою напругою постійного струму підсилювач попередній і аналоговий ключ першої частини УГР. < br> Перетворювач напруги постійного струму перетворює стабілізовану постійну напругу в гальванічно розв’язані один від одного напруги для харчування фунціональних вузлів перетворювача.
Джерело стабілізованої напруги 2 забезпечує стабілізованою напругою постійного струму УГР, фільтр і підсилювач вихідний.
Джерело стабілізованого живлення забезпечує живлення перетворювача.
Технічні характеристики
Основні технічні характеристики наведені в табл. 33.
Тип


Умовне


Діап


азон


Клас


Межатермо


позначення


прообразів,


ания тем-


точності


допустипреобра


ня но


Перат


ри, «З

мійзователя


мінальнаведенихопору


ної статичної харак


нижній


межа


верхній


межа

«ної основної похибки


теристикиності


преобрапреобра


таннязователя,


%Платино


10П


0


+300

± 0,25вий


(PtIO)


0


+650

(ТСП)

+300


+650-200


-70-120


+30

± 0,25


50П


-70


+180


0,25

(Pt50)


0


+1000


+2000


+3000


+500

Платино

-200


-70

вий

-200


+50

± 0,25(ТСП)

-120


+30
100П


-70


+180
(PtIOO)


0


+50


0,4 ​​


± 0,4

0


+1000


+200


0,25


± 0,25

0


+3000


+500-50


+50


0,25


± 0,25


50М


-50


+100

Мідний (ТСМ)


(Cu50)


0


+50


0,4 ​​


± 0,4

0


+1000


+180-50


+50


0,25


± 0,25

-50


+100
100M (CulOO)


0


+50


0,4 ​​


± 0,4

0


+100


0,25


± 0,25

0


+180


Електрична ізоляція вхідних, вихідних ланцюгів і ланцюга живлення постійного струму 48 В відносно корпусу та між собою витримує дію випробувальної напруги 500 В (діюче значення), а електрична ізоляція ланцюга змінного струму щодо корпусу, вхідних і вихідних ланцюгів і ланцюга живлення постійного струму 48 в витримує дію випробувальної напруги 1500 в (діюче значення) синусоїдальної форми частотою 50 Гц протягом 1 хв при температурі навколишнього повітря 20 «С і відносній вологості повітря до 80%.
Електричний опір ізоляції між ізольованими по струму електричними ланцюгами, а також між цими ланцюгами і корпусом перетворювача не менше 40 МОм при температурі навколишнього повітря 20 «С і відносній вологості до 80% і не менше 10 МОм при температурі навколишнього повітря 60» С і відносній вологості до 80%. < br> Вхідні та вихідні ланцюга перетворювача не мають гальванічного зв’язку з ланцюгами харчування і між собою.
час встановлення вихідного сигналу перетворювача (час, протягом якого вихіднийРис. 83. Габаритно-інсталяційний креслення перетворювача типу ЕП4703
сигнал перетворювача входить в зону межі допустимої основної похибки) — 0,5 с.
Час встановлення робочого режиму перетворювача не більше 30 хв.
Значення пульсації вихідних сигналів постійного струму і напруги не перевищує 0,25% верхньої межі зміни вихідних сигналів перетворювача. Інформацію несе середнє значення вихідного сигналу.
Перетворювач витримує без пошкоджень тривалу перевантаження по вхідному сигналу, що перевищує діапазон зміни вхідного сигналу на 25%.
Межа допустимої додаткової похибки перетворювача, викликаної відхиленням напруги живлення 220 … 242 або 187 В і 240 … 264 або 204 В 48 … 52,8 або 40,8 В повинен дорівнювати 0,5 межі допустимої зведеної основної похибки.
Межа допустимої додаткової похибки перетворювача, викликаної відхиленням навантажувального опору 2500 … 1875 Ом — для перетворювача з виходом Про … 5 мА, 1000 … 750 Ом — для перетворювача з виходом 4 … 20 мА, 2000. .. .2500 Ом — для перетворювача з виходом Про … 10 В дорівнює 0,5 межі допустимої зведеної основної похибки.
Межа допустимої додаткової похибки перетворювача, викликаної одночасною зміною опору лінії зв’язку від 10 Ом на ± 10%, дорівнює 0,5 межі допустимої зведеної основної похибки.
Межа допустимої додаткової похибки перетворювача , викликаної зміною температури навколишнього повітря від (20 ± 2) «С до будь-якої в робочому діапазоні температур, на кожні 10» З ‘зміни температури, дорівнює: межі допустимої зведеної основної похибки — для перетворювачів класу 0,25; 0,5 межі допустимої

зведеної основної похибки — для перетворювачів класу 0,4.
Межа допустимої додаткової похибки перетворювача, викликаної впливом напруги поздовжньої перешкоди постійного або змінного струму не більше 100 В, чинного між будь-яким вхідним вимірювальним затискачем і заземленим корпусом (виходом) і має будь-фазовий кут, дорівнює 0,5 межі допустимої зведеної основної похибки.
Межа допустимої додаткової похибки перетворювача з виходом по току, викликаної протіканням по навантажувального опору паразитного змінного струму 0,1 мА частотою живлячої напруги дорівнює 0,5 межі допустимої зведеної основної похибки.
Рівень напруги радіозавад, створюваних перетворювачем при роботі, відповідає вимогам «Загальносоюзних норм допустимих індустріальних радіоперешкод» (Норми 8-72).
Межа допустимої додаткової похибки перетворювача, викликаної впливом напруги поперечної перешкоди змінного струму, що діє між вхідними вимірювальними зажимами послідовно з вхідним сигналом і має будь-фазовий кут, дорівнює 0,5 межі допустимої зведеної основної похибки, при цьому значення напруги поперечної перешкоди змінного струму одно 10-50 мВ (подвійна амплітуда), але не більше максимального значення вхідного сигналу.
Перетворювач з виходом по напрузі витримує без пошкоджень коротке замикання ланцюга навантаження.
Перетворювач з виходом по току витримує без пошкоджень обрив ланцюга навантаження.
Перетворювач стійкий до впливу синусоїдальної вібрації в діапазоні частот 5 … 25 Гц з амплітудою зміщення для частоти переходу 0,1 мм.


У перетворювачі з виходом Про … 5 мА площа сплеску вихідного струму при стрибкоподібному зміні опору навантаження від 2000 до 2500 Ом і від 500 до 1000 Ом (для перетворювача з виходом 4 .. .20 мА) і назад не перевищує 5-10 ‘ 6 А-с.
Перетворювач забезпечує регулювання вихідного сигналу при нижньому і верхньому межах зміни вхідного сигналу на ± 1,5% верхньої межі зміни вихідного сигналу.
Межа допустимої варіації вихідного сигналу перетворювача не перевищує ± 0,2 межі допустимої зведеної основної похибки.
Межа допустимої додаткової похибки перетворювача, викликаної впливом зовнішнього постійного однорідного магнітного поля або змінного магнітного поля мережевої частоти з напруженістю до 400 А / м при самому несприятливому напрямі магнітного поля, утвореного як змінним струмом частотою напруги живлення, так і постійним струмом, дорівнює 0,5 межі допустимої зведеної основної похибки.
граничне навантажувальний опір перетворювача з вихідними сигналами постійного струму Про … 5 мА трохи більше 2500 Ом, з вихідними сигналами 4 … 20 мА не більше 1000 Ом і з вихідними сигналами напруги постійного струму Про … 10 В не більше 20000м.
харчування — від однофазної мережі змінного струму напругою 220 або 240 В, частотою 50 Гц або 60 Гц, а також від джерела постійного струму напругою 48 В. Резервне живлення від мережі постійного струму. Коефіцієнт пульсації постійної напруги 5%. Коефіцієнт вищих гармонік не більше 5%.
Потужність, споживана перетворювачем при номінальному значенні напруги живлення: від мережі

змінного струму не більше 5 В-А; від джерела постійного струму не більше 3,8 Вт. Габаритні розміри не більше б0х 160х220 мм (рис. 83). Маса не більше 1,5 кг.
Схема зовнішніх з’єднань перетворювача приведена на рис. 84.
Умови експлуатації: температура навколишнього повітря -10 … + 60 «С, відносна вологість повітря 80% при 35 ° С; атмосферний тиск 66 … 106,7 кПа (495 … 800 мм рт. ст).

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *