ПРИЛАД КОМБІНОВАНИЙ ЦИФРОВИЙ типу Щ302

Опис

Прилад (рис. 126) призначений для вимірювання сили та напруги постійного струму, опору постійному струму. Застосовується в цехових і лабораторних умовах.
У приладі використаний принцип подвійного інтегрування. Структурна схема приведена на рис. 127.
Прилад складається з гальванічно ізольованих блоків: блоку логічних операцій (цифрового блоку) і блоку аналогових операцій (вимірювального блоку).


Зв’язок між ними здійснюється через імпульсні трансформатори.Рис 126 Прилади вимірювальні й типу Щ302
Вимірювані струм, напруга, опір підключаються до вхідного блоку приладу. У вхідному блоці вимірювана величина перетвориться в нормоване за величиною напруга «постійного струму U (від 0 до ± 1 В), яке надходить на перетворювач постійної напруги в часовий інтервал U / t.


Рис 127 Структурна схема приладу типу Щ302 БАО — блок аналогових операцій, бло — блок логічних операцій, СБ — вхідний блок, Пр — перетворювач, ОІ — опорний джерело , ЛУ — логічний пристрій, І — індикатор
Перетворювач U / t — времяімпульсного типу працює за схемою двотактного інтегрування. Графік тимчасової залежності напруги на виході інтегратора наведено на рис. 128.

Рис 128 Графік тимчасової залежності напруги на виході інтегратора

Управління роботою перетворювача проводиться імпульсами to , t , виробляють людські синхронізатором в цифровому блоці і надходять у вимірювальний блок через імпульсні грансформатори.
При надходженні імпульсу (про починається перший такт-інтегрування напруги U. Імпульсом t закінчується перший і починається другий такт-інтегрування напруги зразкового джерела Еу з полярністю, зворотної напруги U. Інтегрування виконується за допомогою інтегратора, роль якого виконує операційний підсилювач.
У момент, коли вихідна напруга інтегратора досягає 0, виробляється імпульс ti, який відповідає кінцю другого такту інтегрування.
Інтервал часу ty, = tit пропорційний вимірюваному напрузі U. До кінця першого такту інтегрування напруга на виході інтегратора


Т одно З ^ дих / = ~ ^^ ‘ де ^ u- період інтегрування,


рівний інтервалу ^ — ty; т — постійна часу інтегрування.


З виходу перетворювача U / t сигнали кінця інтегрування ti і полярності вимірюваної величини (при вимірюванні позитивних напруг і струмів) через імпульсні трансформатори надходять в цифровий блок.
Прилад виконаний у вигляді настільного переносного з широким застосуванням польових транзисторів і мікросхем підвищеної інтеграції. Складається з каркаса, блоків логічних і аналогових операцій. Має автоматичний вибір меж вимірювань і дистанційне керування межами і родом робіт. Уніфікований з цифровим комбінованим приладом ЩЗОО.
У схемі приладу застосований інтегратор з корекцією дрейфу, виключені знакові добавки, використаний один джерело опорного напруги для обох полярностей вимірюваних струмів і напруг. Комутація вимірювальної схеми здійснюється за допомогою польових транзисторів з мінімальним використанням електромеханічних комутуючих пристроїв (реле). Реле застосовані лише для комутації меж 100 В і 1 кВ.
Інформація про результат вимірювання для управління системою вибору меж береться в цифровому вигляді, що спрощує стійкість системи при впливі перешкоди.
Прилад має розширену область вимірювання, рівну 1,2 кінцевого значення кожного поддіапазо-на, крім піддіапазону 1000 В. При перевантаженні на табло висвічується 12 000. Піддіапазони вимірювання встановлюються вручну, автоматично або дистанційно. Рід вимірюваної величини встановлюється вручну або дистанційно. Полярність вимірюваної напруги і струмів визначається автоматично.
Прилад має вихід для підключення зовнішнього пристрою. Інформація на зовнішніх пристроях містить: числове значення вимірюваної величини в двійковій-десятковому коді; межа вимірювання, рід і полярність вимірюваної величини в двійковому коді.
Відліковий пристрій приладу забезпечує візуальний відлік результату вимірювання в повному обсязі:
полярність, п’ять цифр на межах вимірювання, десяткову кому (точку), одиницю виміру.
Технічні характеристики
Межі вимірювань, основна похибка і вхідні параметри наведені в табл. 40.
Роздільна здатність приладу: по напрузі 0,1 мкВ; по току 0,1 мА; по опору 0,01 Ом. Швидкодія 25 перетворень / с. Вихід на ціфрорегістрацію-код 8-4-2-1. Придушення перешкод: 60 дБ для перешкод послідовного виду частоти мережі живлення; 80 дБ для перешкод загального вигляду частоти мережі живлення при несиметрії входу 1 кОм; 100 дБ для перешкод загального вигляду постійного струму при несиметрії входу 1 кОм. Час готовності 1 ч.
Харчування-від мережі змінного струму: напруга 220 В, частота 50 Гц. Споживана потужність не більше 50 В-А. Габаритні розміри 488х130х380 мм. Маса не більше 15 кг. Габаритний креслення приладу наведено на рис. 129.
Напрацювання на відмову не менше 2500 год.
Умови експлуатації: температура навколишнього середовища 10 … 35 ° С, відносна вологість до 80% при 35 ° С.


У комплект поставки входять: прилад комбінований цифровий типу Щ302, комплект ЗІП, експлуатаційна документація.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *