ПРИЛАД КОМБІНОВАНИЙ ЦИФРОВИЙ типу ЩЗОО

Опис

Прилад (рис. 120) призначений для вимірювання сили та напруги постійного струму і опору постійному струму. Застосовується в науково-дослідних інститутах, повірочних та ремонтних лабораторіях і на промислових підприємствах.

Операційний підсилювач виконаний по структурній схемі (рис. 122) з послідовно-паралельним включенням коригуючого бездрейфовий підсилювача ВУС2 з основним підсилювачем Ус] і розділовим конденсатором С1 між входом підсилювача УС1 і точкою А.Рис. 123. Функціональна схема перетворювача напруги в інтерв. ^ 1 часу U / t


Рис. 120. Прилади вимірювальні й типу ЩЗОО
У приладі використаний принцип подвійного інтегрування. Структурна схема приведена на рис. 121. Вимірювані струм, напруга, опір підключаються до входу масштабного перетворювача, який перетворює вимірювану величину в напругу. Перетворення вхідного сигналу в нормоване напруга постійного струму здійснюється операційним підсилювачем з резистивним елементами зворотного зв’язку. Перетворення постійних напруг від 0,1 мкВ до 1 В проводиться за схемою автокомпенсатора напружень.
Схема перетворення напруг до 1000 В побудована на базі операційного підсилювача з паралельної зворотним зв’язком. Для перетворення струмів від

Для перетворення нормованого напруги в інтервал часу використовується метод подвійного інтегрування. Функціональна схема перетворювача U / t, працює за схемою двотактного інтегрування, представлена ​​на рис. 123. При вимірі позитивних напруг в момент часу to, приймається за початок циклу роботи, замикається ключ К9 і на вхід УС1 надходить з виходу основного підсилювача негативна напруга Use. З виходу УС1, працює в режимі повторювача, напруга Ux надходить на вхід ВУС2 з інтегрує зворотним зв’язком СЗ, R1. Напруга на його виході лінійно наростає зі швидкістю, пропорційної Ux (див. діаграму 3 на рис. 124). Одночасно замикаються ключі КЗ, К4, заряджаючи конденсатор С1 через замкнутий ключ К1 до напруги Uoni — В момент t (ін-
інтервал to-t] дорівнює 20 мс), т. е. періоду мережі ключі КЗ, К4 відкриваються, ключі К5, К7 < / I> замикаються і до входу УС1 підключається напруга (/ onl;
зберігається на конденсаторі С1. напруга на виході інтегратора лінійно зменшується зі швидкістю, пропорційної Uonl —Рис. 125. Компонування приладу типу ЩЗОО:
/ -блок індикації; 2-синхронізатор; 3 — шифратор меж;

4 — підсилювач; 5-кроссплата; 6-передпідсилювач; 7-інтегратор;

8 — блок живлення; 9-трансформатор; 10 — блок регістрів;
/ / -перемикач
Момент ti, коли напруга на виході ВУС2 досягає 0, фіксується компаратором УСЗ. Ключі К5 , К7 розмикаються, ключі До 10, К11 замикаються. Вхід УС1 замикається на землю, а вихід компаратора УСЗ через К11, Ус4 і R9 — на вхід ВУС2, задаючи на його вхід струм, що компенсує зміщення нулів УС1, ВУС2, УСЗ.
З моменту to цикл вимірювання починається знову. Таким чином, цикл перетворення відбувається за

два періоди мережі (40 мс), що відповідає швидкодії приладу 25 перетворень / с. Компенсуючий струм на вході інтегратора підтримується за допомогою С9, Ус4. Імпульс ti, вступаючи в цифровий блок з виходу перетворювача U / t, несе в собі інформацію про величину вимірюваного сигналу. Після подальших перетворень результат видається на табло в цифровій формі.
При вимірюванні негативних напруг розряд здійснюється напругою Uonl, підключається до входу Ус] ключами КБ, К8.


Прилад виконаний настільним, переносним з широким застосуванням інтегральних мікросхем і польових транзисторів. Компонування приладу показана на рис. 125.
Основний монтажної частиною приладу є кроссплата з розташованими на ній розетками, в які вставляються плати блоку індикації, синхронізатора, шифратора меж, підсилювача, предус-літеля, інтегратора, блоку живлення. У правій частині приладу кріпиться блок резисторів. Електричний монтаж між платами і елементами приладу здійснюється кроссплата і джгутами. На нижній кришці приладу розташована поворотна підставка, яка може надавати приладу похиле положення для зручності роботи з ним.
Каркас настільний при знятих ніжках може вставлятися в пристрої і закріплюватися в них за допомогою замків, розташованих на передній панелі. На передній панелі розташовані також органи управління і приєднання: кнопка «Мережа» для включення приладу; кнопка «Діет.пуск» для перекладу приладу в режим зовнішнього запуску; перемикач меж; осі регулювальних резисторів «Oi», «Ог», «Калібр.» для установки нулів і калібрування приладу;
затискачі «/ *», «U *», «Г,» U « для підключення вхідного кабелю.
На задній панелі приладу розташовані роз’єми XI 2 , Х13 для підключення до приладу зовнішнього пристрою; запобіжник 0,25 А, встановлений в ланцюзі живлення приладу, затиск для заземлення приладу.
для підключення вимірюваної величини служить кабель. Щуп з міткою вхідного кабелю є високопотенційний.
Полярність вимірюваного струму і напруги визначається автоматично. Вибір меж вимірювання здійснюється вручну.
Прилад має зовнішній і автоматичний запуски. відлік результату вимірювання проводиться по відлік-ному пристрою, индицируют полярність вимірюваного струму і напруги, п’ять цифр відліку, десяткову кому (точку).
Прилад забезпечує висновок інформації про межу вимірювання, величиною і полярності вимірюваного параметра в двійково-десятковому коді.
Технічні характеристики
межі вимірювань, основна похибка і вхідні параметри наведені в табл. 39.
Чутливість: 0,1 мкВ по напрузі; 0,01 нА по току; 0,01 Ом по опору. Послаблення перешкод: послідовного виду не менше 60 дБ; паралельного виду частоти мережі живлення не менше 80 дБ;
паралельного виду, що представляють напруга постійного струму, не менше 100 дБ. Вихід на ціфроре-
реєстрацією-код 8-4-2-1. Рівень інформаційних сигналів: логічної «1» 2,4 … 5,25 В; логічного «О» Про … 0,4 В. Максимальна кількість символів відліку 5. Час роботи приладу без калібрування і установки нулів: на межах вимірювання 100 нА і 1 мВ 1 ч; на решті межах 16 ч. Час безперервної роботи приладу 24 год,
Харчування-від мережі змінного струму: напруга 220 В, частота 50 Гц. Споживана потужність 25 В-А. Габаритні розміри 317х110х350 мм. Маса не більше


6 кг.
Прилад допускає протягом 10 з вплив десятиразової перевантаження на всіх межах вимірювання крім 1 кВ і 1 А. Через одну хвилину після зняття перевантаження зберігаються технічні характеристики приладу в межах норм. Індикацією перевантаження є встановлення на табло приладу значення 12 000.
Напрацювання на відмову не менше 2500 год.
Умови експлуатації: температура навколишнього повітря 10 … 35 ° С, відносна вологість не більше 80%.
< br> В комплект поставки входять: прилад комбінований цифровий типу ЩЗОО, комплект ЗІП, експлуатаційна документація.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *