Прилад показує

Опис

З диференційно-трансформаторною схемою типу ВМД МОДЕЛІ 4882


Прилад типу ВМД моделі 4882 (рис. 50) призначений для вимірювання тиску, перепаду тиску, вакууму, витрат, рівня рідини, пари та газу. Працює в комплекті з взаємозамінними первинними вимірювальними перетворювачами з диференційно-трансформаторної схемою, що перетворюють вимірювану неелектричну величину в комплексну взаємну індуктивність Про … 10 або 10 … 0., 10 мГн. Може також працювати з невеаімозаме-няемого перетворювачами, для чого в комплект включається приставка — дільник вхідного сигналу типу ДВН1-01.


Прилад також застосовується для багатоточкового контролю спільно з перемикачами, наприклад, щітковими типів ЗП4Н1, 4П4Н1 … 24П4Н1, в залежності від кількості підключаються взаємозамінних первинних приладів. З одним первинним приладом можуть працювати два вторинних.


Залежно від умов експлуатації прилади випускаються наступних виконань: В4 — для районів з помірним і холодним кліматом; 0 — для районів як з сухим, так і з вологим тропічним кліматом.Рис 50 Прилад типу ВМД


Прилад типу ВМД має диференційно-трансформаторну вимірювальну схему (рис. 51). Первинні обмотки диференціальних трансформаторів первинного і вторинного приладів з’єднані послідовно і харчуються від спеціальної обмотки силового трансформатора підсилювача типу УП4881, вбудованого в прилад ВМД.


Вторинні обмотки обох диференціальних трансформаторів складаються з двох однакових полуобмоток, включених зустрічно. Між собою вторинні обмотки вторинного і первинного приладів включені по диференційно-трансформаторною схемою, на виході якої є напівпровідниковий підсилювач УП моделі 4881 (рис. 52). При зміні вимірюваного параметра, а отже, при зміні положення сердечника первинного приладу на вході підсилювача з’являється сигнал розбалансу. Посилений сигнал приводить в обертання ротор реверсивного двигуна типу РД-09П. Обертання вихідний осі двигуна через систему передачі, що складається з кулачка і важеля, перетворюється в поступальний рух сердечника диференціального трансформатора приладу ВМД, яка спрямована в бік компенсації сигналу, що надходить з первинного приладу. У момент компенсації сигнал на вході підсилювача стане рівним нулю і двигун зупиниться. Показує стрілка приладу жорстко пов’язана з віссю двигуна, тому кожному значенню вимірюваного параметра відповідає певне положення показує стрілки приладу щодо шкали. У разі роботи двох вторинних приладів з одним первинним первинні обмотки диференціальних трансформаторів первинного і обох вторинних приладів включаються послідовно, обмотки харчування вимірювальної схеми в силових трансформаторах обох приладів з’єднуються також послідовно, при цьому використовується не вся обмотка, а лише частина її (в обмотці для цього передбачено відведення). Харчування вхідного пристрою і підсилювачів напруги здійснюється від двохполуперіодній схеми випрямлення. Крайовий

Рис. 51. Електрична функціональна схема приладу типу ВМДРис. 52. Принципова електрична схема підсилювача


каскад харчується від двухполуперіодноі схеми випрямлення.Рис 53 Блок приладу типу ВМД без корпусу


Всі елементи і вузли приладу розміщуються в сталевому корпусі, габаритні розміри якого 120 х 120 мм. Сталевий корпус з фланцем забезпечує захист приладу від зовнішніх впливів (механічних, електромагнітних і ін.). Передня частина приладу закривається кришкою на чотирьох гвинтах. Блок приладу кріпиться всередині корпусу трьома болтами. На задній кришці розташовані три сальникових введення для приєднання мережі живлення, первинного приладу і ланцюгів сигналізації, а також гніздо штепсельного роз’єму. Між кришками і корпусом, а також в сальникових вводах є гумові прокладки, що забезпечують захист блоку приладу від пилу і вологи. Блок приладу виймається з корпусу (рис. 53), чим забезпечується зручний доступ до вузлів і елементів приладу. Всі вузли приладу змонтовані на чотирьох платах. На першій (передній) платі розташовані: кнопка контролю справності, моторний вимикач мережі, шкала приладу, що показує стрілка і стрілки задатчика з установочними гвинтами; на другий платі — змінні опору для регулювання нуля і діапазону, що входять в дільник, який з’єднується при роботі з невзаємозамінними первинним приладом. На цій же платі знаходяться запобіжник, диференційний трансформатор 2 і система приводу його сердечника.


На третій платі розміщений двигун 1; на четвертій (задньої) платі — конденсатор обмотки збудження двигуна, котушка опору дільника, що підключається при роботі приладу з невзаємозамінними первинними пріборомі, підсилювач 3, вилка штепсельного роз’єму для включення приладу і конденсатор обмотки управління двигуна. Контакти мікропереключателей позиційного регулюючого пристрою розраховані на 30 000 перемикань і забезпечують розривну потужність 50 В • А при напрузі 30 В постійного струму при активній і індуктивної навантаженнях і струмі не більше 1,25 А.


Технічні характеристики


Модифікації, виконання, значення вхідного сигналу і наявність сигналізує пристрою наведено в табл. 73.


Межі вимірювання приладів при роботі в комплекті: з дифманометром-перепадомером з односторонньою шкалою: 0,04; 0,063; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,63 МПа; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000;1600; 2500; 4000; 10000; 16000; 25000 Па; з дифманометром-перепадомером з двосторонньою шкалою: ± 0,02;


± 0,0315; ± 0,05; ± 0,08; ± 0,125; ± 0,2; ± 0,315 МПа;


± 5; ± 8; ± 12,5; ± 20; ± 31,5; ± 50; ± 80; ± 125; ± 200;


± 315; ± 500; ± 800; ± 1250; ± 2000; ± 3150; ± 5000;


± 8000; ± 12500 Па.


Верхні межі вимірювання приладів, призначених для роботи в комплекті витратомірів змінного перепаду тиску (залежність між показами приладу і значеннями вхідного сигналу квадратична), вибираються з ряду А = а-10 «, де а — одне з чисел ряду 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5;


6,3; 8; п — ціле (позитивне чи негативне) число або нуль.


Верхні межі вимірювання приладів, призначених для роботи в комплекті витратомірів постою-ційного перепаду тиску, а також ротаметрів (залежність між показами приладу і значеннями вхідного сигналу лінійна), вибираються з того ж ряду, що і для витратоміра змінного перепаду тиску.


Межі вимірювання приладів, призначених для роботи в комплекті рівнемірів (залежність між показами приладу і значеннями вхідного сигналу лінійна), вибираються в залежності від висоти стовпа рідини, рівень якої вимірюють з ряду: для приладів з односторонньою шкалою: 25; 40;


63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; 4000;


6300 см (0,25; 0,4; 0,63; 1; 1,6; 2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25;


40; 63 м); для приладів з двосторонньою шкалою:


± 12,5; ± 20; ± 31,5; ± 50; ± 80; ± 125; ± 200;


± 315; ± 500; ± 800; ± 1250; ± 2000; ± 3150 см (± 0,125;


± 0,2; ± 0,315; ± 0,5; ± 0,8; ± 1,25; ± 2; ± 3,15; ± 5; ± 8;


± 12,5; ± 20; ± 31,5 м).


Верхні межі вимірювань приладів, призначених для роботи в комплекті манометрів (залежність між показами приладу і значеннями вхідного сигналу лінійна), вибираються з ряду:


0,025; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6;


10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000 МПа. Межі вимірювання приладів, призначених для роботи в комплекті вакуумметрів (залежність між показами приладу і значеннями вхідного сиг —Рис. 54. Габаритний креслення приладу типу ВМД


нала лінійна), вибираються з ряду: -0,1. «Про МПа;


-0, Про … Про МПа.


Верхні межі вимірювань приладів з двосторонньою шкалою, призначених для роботи в комплекті мановакуумметрів (залежність між показами приладу і значеннями вхідного сигналу лінійна), вибираються з ряду: 0,06; 0,15; 0,3; 0,5;


0,9; 1,5; 2,4 МПа. Нижня межа вимірювань встановлюється при цьому рівним -0,1 МПа.


Прилади можуть мати умовну шкалу, на якій замість одиниць вимірювання вказується знак%. Прилади з квадратичною залежністю між показаннями і значеннями вхідного сигналу мають початковий неробочий ділянку до 30% верхньої межі вимірювання; прилади з лінійною залежністю між показаннями і значеннями вхідного сигналу, призначені для роботи в комплекті з ротаметрами, — до 20%. Клас точності 1. Основна допустима похибка ± 1% діапазону вимірювань. Варіація показань 1% основної похибки. Швидкодія 5 с. Розгорнута довжина шкали 195 мм. Діапазон установки покажчиків завдання позиційного регулюючого пристрою 10 … 90% довжини шкали.


Живлення приладу — від мережі змінного струму: напруга 220 В, частота 50 Гц. Споживана потужність 20 В-А. Похибка спрацьовування мікроперемикачів ± 1% довжини шкали. Вхідний опір підсилювача 50 х 10 Ом. Поріг чутливості підсилювача 300 мкв. Вихідна потужність підсилювача 0,5 В-А. Габаритні розміри наведені на рис. 54. Маса 7 кг.


Прилади монтуються на заземленому щиті за допомогою мідного дроту перетином 2-3 мм 2 . При використанні приладів в умовах підвищеної вологості необхідно забезпечити герметизацію сальникових висновків.


Прилади в звичайному виконанні працюють в стаціонарних умовах в закритих опалювальних і вентильованих приміщеннях при температурі навколиш


ющего повітря 5 … 50 ° С і відносній вологості до 80% при 25 ° С. Прилади в тропічному виконанні працюють в тих же умовах при температурі 5 … 50 ° С і відносній вологості до 98% при 35 ° С.


Імовірність безвідмовної роботи за 1000 год не менше 0,9.


У комплект поставки входять: прилад; коробка з запчастинами (запобіжник плавкий трубчастий);


ключ для приладів із сигнальним пристроєм: викрутка, масло приладове, технічний опис та інструкція з експлуатації, паспорт приладу.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *