Home / Каталог по автоматизації / Електровимірювальні пристрої, установки і системи / ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ ЗМІННОГО СТРУМУ типу Е858

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ЧАСТОТИ ЗМІННОГО СТРУМУ типу Е858

Опис

Перетворювачі (рис. 97) призначені для лінійного перетворення частоти змінного струму в уніфікований електричний сигнал постійного струму. Застосовуються для контролю параметрів електричних мереж і установок при комплексній автоматизації об’єктів електроенергетики та інших галузей промисловості з передачею інформації в ЕОМ.
Перетворення частоти в аналоговий сигнал виробляється методом вимірювання різниці періодів вхідного сигналу і сигналу мінімальної частоти. Вимірювання здійснюється в цифровій формі з подальшим перетворенням вимірюваної різниці в аналогову величину, пропорційну цієї різниці. Структурна схема ІП на рис. 98.
Вхідний сигнал-напруга вимірюваної частоти надходить на вхід трансформатора вхідного пристрою В, перетворюється до необхідної величини і надходить на вхід формувача імпульсів ФМ. ФМ формує імпульси з крутими фронтами, які
надходять на рахункові входи «С» керуючого тригера ТУ і вимірювального тригера ТИ, а також на вхід диференціюються ланцюга ДЦ1. При цьому на початку кожного періоду наростаючим фронтом імпульсу ФМ тригер ТИ встановлюється в стан «I», тригер ТУ змінює свій стан на протилежне, а через ДЦ1 встановлюється на «О» дільник частоти ДЧ. ДЧ призначений для розподілу частоти кварцового генератора / на деяке позитивне ціле число Хдц. Цикл роботи схеми закінчується за 2 періоди.

Рис. 97. Вимірювальний перетворювач типу Е858
На початку кожного першого періоду вхідного сигналу через диференціюються ланцюг ДЦЗ і елемент «НЕ2» в лічильник Сч1 записується початкове число ^ поч ‘відповідне даному діапазону вимірювань.
Ємність лічильника Л ^ = ^ поч + ^ шах ^ г ‘< / FONT> r Я e < / SUP> Тщях-тривалість періоду мінімальної частоти перетворення / ЩЩ, / г-частота кварцового генератора.
протягом першого періоду з прямого виходу Q < / I> тригера ТУ сигнал «1» надходить на один з входів схеми ІП, на другий вхід якої постійно надходить сигнал високої частоти / р кварцового генератора

Г і через логічний елемент «АБО-не1» лічильник Сч1 заповнюється імпульсами генератора Г.
При частоті вимірюваного сигналу / у> / ЩЩ за час першого періоду лічильник Сч1 заповнюється не повністю. При цьому в лічильнику Сч1 запишеться число N1 = Л «ач + T’xfr ‘^ e 7 -тривалість періоду вимірюваного сигналу.
на початку другого періоду тригер ТУ перемикається в стан «О» і на його інверсному виході встановлюють сигнал «I», який надходить на один з входів логічного елемента «І 2». Протягом усього другого періоду через логічні елементи «І 2» і «АБО-не1» лічильник Сч1 дозаполняется імпульсами подільника частоти ДЧ до повного заповнення. Тривалість періоду імпульсів ДЧ дорівнює Гдч = КПЦ Ту, де Ту — тривалість періоду імпульсів генератора Г. Коли лічильник Сч1 дозаповнити-ся, перший же наступний імпульс переповнить його, і на виході лічильника Сч1 з’явиться сигнал «О».
через диференціюються ланцюг ДЦ4 сигнал «О» надходить на один з входів логічного елемента «АБО-НЕ5», на другий вхід якого надходить «О» з виходу < 3 тригера ТУ протягом усього другого періоду. Короткий сигнал "7" з виходу логічного елемента "АБО-НЕ5" через логічні елементи "АБО" і "нез" надходить на установчий вхід R тригера ТИ, і перекидає його в стан «О». При цьому на виході Q тригера ТИ встановиться сигнал «О», який надходить на дозволяючий вхід УД Ч, припиняючи проходження імпульсів через ДЧ. На виході ДЧ встановлюється при цьому «I». Це стан ДЧ зберігає до кінця другого періоду.
Таким чином, на виході Q тригера ТИ сформується імпульс, тривалість якого

<і = (^ тах - ^ - ^ ДЧ ^ г.


Т. е. схема формує прямокутний імпульс тривалості t і протягом двох періодів вхідного сигналу U ^.


Для підвищення точності і швидкодії вимірювання в схемі утворений другий канал перетворення, на якому в перший (непарний) період відбувається дозаповнення лічильника Сч2 імпульсами подільника частоти ДЧ через логічні елементи «І4» і «АБО -НЕ2 «, а в другій (парний) період, -імпульсамі

Рис. 98. Структурна схема перетворювача типу Е858
кварцового генератора Г через логічні елементи «З» і «АБО-НЕ2». Запис початкового числа Л ^ ац в лічильник Сч2 проводиться через елементи ДЦ2 і «не1» на початку кожного другого періоду вхідного сигналу С / вх • При переповненні лічильника Сч2 тригер ТИ під час першого (непарного) періоду вхідного сигналу переключиться в нульовий стан і на його виході сформується імпульс тієї ж тривалості 4 ,, як і в першому каналі перетворення. Отже, імпульс тривалості t ^ формується на виході ТИ під час кожного періоду вхідного сигналу і частота цих імпульсів дорівнює частоті вимірюваного сигналу / ^. Вихідні імпульси тригера ТИ, мають тривалість г «ц, надходять на вхід нормує пристрої НУ, яке надає їм стабільну амплітуду uq. Імпульси з виходу нормує пристрої НУ надходять в вихідний пристрій ВУ. ВУ виділяє середнє значення 1 / ср послідовності імпульсів, тобто перетворює імпульсну послідовність в постійну напругу і забезпечує при цьому згладжування пульсацій, а також погодить вихід ІП з навантаженням. Постійна складова такої імпульсної послідовності t / cp. Вихідний сигнал пропорційний різниці частоти вимірюваного сигналу і мінімальної частоти даного діапазону вимірювання. Блок живлення БП забезпечує стабільне живлення +15 В і -15 В для всіх ланцюгів схеми ВП.
Перетворювач призначений для навісного монтажу на щитах і панелях з переднім приєднанням монтажних проводів. Складається з наступних основних вузлів: підстави, кришки; двох заслінок; контактних вузлів; чотирьох друкованих плат, одна з яких є несучою і служить для кріплення інших друкованих плат . Контактні вузли, встановлені в передній частині основи, забезпечують надійний контакт з підводять проводами. Заслінки закривають контактні вузли від попадання на них сторонніх предметів. Кришка кріпиться до основи за допомогою двох гвинтів. Для щільного прилягання периметра кришки до основи в ньому передбачений паз по контуру, в який поміщається гумова прокладка. На внутрішній стороні кришки є виступи, що фіксують положення друкованих плат при закриванні. Кріплення перетворювача до щита здійснюється за допомогою двох гвинтів.


Технічні характеристики
Номінальні значення вхідної напруги і діапазони вимірювання вказані в табл. 37.

Таблиця 37Номінальна


Діаг


ШЗОН


Л


], іапа «


юнийВиконання


значення


изме


> ення


і


Редагувати


1ІЯ


вхідного


npeoopi


йуемой


в


иходнс


ого


напруги, В


частот


и, Гц


сі


гнала,


мАЕ858 / 1.7


100, 220, 240


45.


.55


0.


.5; 4,


.20Е858 / 2.8


100, 220, 240


48.


.52


0.


.5; 4.


.20Е858 / 3.9


100, 220, 240


49.


.51


0.


.5; 4.


.20Е858 / 4.10


100, 220, 240


59,


.61


0.


.5; 4.


.20Е858 / 5.11


100, 220, 240


58.


.62


0.


.5; 4.


.20Е858 / 6.12


100, 220, 240


55.


.65


0.


.5; 4.


.20
Границя допустимої зведеної основної похибки ± 0,02%. Амплітуда пульсацій вихідного сигналу не більше 0,2%. Час встановлення 0,5 с.


Потужність 4 В-А. Габаритні розміри 120х110х125 мм (рис. 99). Маса 0,8 кг.
Імовірність безвідмовної роботи не менше 0,86 протягом 2000 год. Середній термін служби 10 років.
Перетворювач нормально функціонує при температурі навколишнього повітря -30 … + 50 ° С і відносній вологості 95% при 35 ° С.
У комплект поставки входять: перетворювач, комплект ЗІП, експлуатаційна документація.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *