Home / Каталог по автоматизації / Електровимірювальні пристрої, установки і системи / Високоомними МОСТИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ВИМІРЮВАЛЬНІ ТИПІВ Р4053 Р4060 Р4053, Р4060

Високоомними МОСТИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ВИМІРЮВАЛЬНІ ТИПІВ Р4053 Р4060 Р4053, Р4060

Опис

Вимірювальні прилади типів Р4053 і Р4060 (рис. 1) представляють собою врівноважені одинарні мости і призначені для вимірювання електричного опору на постійному струмі.

Мал. 1. Високоомний міст постійного струму вимірювальний типу Р4053
Вимірювання опору засновано на визначенні в момент рівноваги струмоведучих ланцюгів мостів опору Rx за творами опорів двох плечей (Ri, Рз) та провідності (Ya) третього плеча використовуваного моста (рис. 2):

Rx ° RiRaYs.
Для зменшення впливу опорів затискачів та з’єднувальних провідників на точність вимірювання в мостах типів Р4053 і Р4060 передбачена можливість вимірювання опорів менше 10 Ом при-че-тирехзажімном підключенні їх згідно рис. 3.
Міст типу Р4053 виконаний в металевому корпусі з похилою панеллю і призначений для експлуатації на стаціонарному робочому місці в цехових і лабораторних умовах, а міст типу Р4060 — в малогабаритному прямокутному корпусі з вертикальним панеллю для експлуатації на будь-якому робочому місці.
Відлік результату вимірювання в мостах проводиться відразу за показаннями в цифрових значеннях з автоматичним зазначенням положення розрядної коми і розмірності (Ом, кОм, МОм,


* Підлягають реалізації.
ГОм, ТОм). Такий спосіб відліку дозволяє усунути помилки і зменшити стомлюваність оператора, звільняючи його від обчислень, пов’язаних зі зміною опорів плечей моста в процесі врівноваження останнього.

Рис. 2. Схема вимірювання одинарним мостом опору двухзажімних резистивних елементів
Висока продуктивність вимірювань електричного опору мостами типів Р4053 і Р4060 забезпечується тим, що в останніх є вбудований джерело живлення (ДЖ) і нуль-індикатор (НІ), узгоджені з вимірювальними ланцюгами даних приладів .

Рис. 3. Схема вимірювання одинарним мостом опору четирехзажімних низькоомних резистивних елементів
Нуль-індикатор являє собою динамічний електро метр, в якому для перетворення вхідного сигналу в змінну напругу діє динамічний конденсатор з великим опором ізоляції
ції між вібруючим і нерухомими електродами, т . е. електрометрії має блольшое вхідний опір (10 Ом), отже, він не шунтирует вихід мостової схеми. У електрометрію є зворотний зв’язок по постійному струму, яка покращує стабільність і лінійність підсилювача, а також зменшує постійну часу вхідного ланцюга.
Нуль-індикатор (рис. 4) складається з наступних вузлів: ємнісного віброперетворювача < FONT FACE = "Verdana" SIZE = 1> 1, підсилювача змінного струму 3, фазочувствительного детектора < I> 4, генератора прямокутних імпульсів 2, блоку живлення 5, ланцюги для компенсації контактної різниці потенціалів ємнісного перетворювача б.

Рис. 4. Структурна схема нуль-індикатора
У мостах типів Р4060 і Р4053 при вимірюванні опорів четирехзажімних резистивних елементів (див. Рис. 3) в якості нуль-індикатора використовується лише покажчик електрометрії — мікроамперметр М136 (10 … О … 10 мкА), що включається в діагональ індикації моста. Нуль-індикатори всіх мостів мають ефективний захист від перевантажень.
Технічні характеристики
Основні технічні характеристики наведені в табл. 1.

Час встановлення показань покажчика нуль-індикатора: при вимірюванні опорів до 10 Ом не більше 4 с; при вимірюванні опорів до 10 Ом не більше 30 с; при вимірюванні опорів до 10 24 Ом не більше 3 хв; при вимірюванні опорів до 10 16 Ом не більше 10 хв.
Харчування від мережі змінного струму напругою 220 В, частотою 50 Гц. Допустиме відхилення напруги в мережі -10 … + 5%. Споживана потужність 30 Вт (для моста типу Р4053 передбачено харчування вимірювального ланцюга від вбудованої батареї). Габаритні розміри: типу Р4053 не більше 600х400х400 мм; типу Р4060 не більше 450х300х300 мм. Маса: типу Р4053 не більше 30 кг; типу Р4060 не більше 20 кг.
Підключення об’єкта вимірювання: до мосту типу Р4053 при діапазонах вимірюваногоопору 0,01 … 0,0999 Ом до 10,0 … 99,999 Ом — згідно рис. 3; при діапазонах від 100 … 999,9 Ом до 1000 … 9999,9 ТОм — згідно рис. 2; до мосту типу Р4060 при діапазонах від 0,01 … 0,0999 Ом до 10 … 99,999 Ом — згідно рис. 3; при діапазонах від 100 … 999,9 до 100 … 999,99 ГОм — згідно рис. 2.
Умови експлуатації: температура навколишнього повітря 10 … 35 ° С і відносна вологість не більше 80%.
Похибка, викликана зміною температури навколишнього повітря в межах 10 … 35 ° С, не перевищує на кожні 5 ° С зміни температури допустимого значення основної похибки.
Для нормальної роботи приладу необхідно виконувати наступні умови: переносити або пересувати мости, встановивши попередньо рукоятку перемикача меж вимірювання в положення «О»; транспортувати мости при температурі не менше 5 ° С; зберігати мости в приміщенні, повітря якого не містить шкідливих домішок, що викликають корозію металевих деталей, забруднення ізоляторів.
Імовірність безвідмовної роботи протягом 500 ч при довірчій ймовірності 0,9 не менше 0,7.
У комплект поставки входять: міст постійного струму вимірювальний; вимірювальна камера; комплект запасних деталей; випускний атестат; технічне

Таблиця I
Діапазон вимірюваного


Основна п


огрешностей


розсіюється мощносп


ь або встановлюєтьсяопору (показу
напруга на о


б’екте вимірюванняня моста)


Р4053


Р4060


Р4053


Р40600,01 … 0,0999 Ом


± 0,01 Ом


± 0,001 Ом


0,0003 Вт


0,0003 Вт0,1 … 0,9999 Ом


± 0,01 Ом


± 0,001 Ом


0,0003 Вт


0,0003 Вт1,0 … 9,9999 Ом


± (0,1% ± 0,01 Ом)


± (0,1% ± 0,001 Ом)


0,03 Вт


0,03 Вт10,0 … 99,999 Ом


± 0,1%


± 0,05%


0,25 Вт


0,2 Вт100 … 999,9 Ом


± 0,05%


± 0,05%


0,005 Вт


0,1 ВтI … 9,9999 к0м


± 0,05%


± 0,05%


0,025 Вт


0,01 Вт10 … 99,999 к0м


± 0,05%


± 0,05%


0,003 Вт


0,008 Вт100 … 999,99 к0м


± 0,05%


± 0,05%


40 … 100 В


40 … 100 ВI … 9,9999 МОм


± 0,05%


± 0,05%


40 … 100 В


40 … 100 В10 … 99,999 МОм


± 0,05%


± 0,05%


40 … 100 В


40 … 100 В100 … 999,99 МОм


± 0,05%


± 0,05%


40 … 100 В


40 … 100 ВI … 9,9999 ГОм


± 0,05%


± 0,05%


40 … 100 В


40 … 100 В10 … 99,999 ГОм


± 0,1%


± 0,5%


40 … 100 В


50 … 100 В100 … 999,99 ГОм


± 0,5%


± 5,0%


50 … 100 В


100 ВI … 99,999 ТОм


± 2,0%

50 … 100 В


100 … 999,99 ТОм


± 10,0%

50 … 100 В


1000 … 9999,9 ТОм


± R «-10- 14100 Вопис і інструкція по експлуатації; супровідна документація на ємнісний віброперетворювач і покажчик нуль-індикатора.
При замовленні необхідно вказати найменування, тип і кількість приладів.


Приклад оформлення замовлення. Високоомний міст постійного струму типу Р4053, 10 шт.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *